Thư ngỏ của Hiệu trưởng

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/QĐ-TTg, ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ; là trường đại học công lập, đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được đóng tại Thanh Hóa, vùng đất địa linh nhân kiệt, một trong những cái nôi ra đời của người Việt cổ, đất “Quý hương” của các bậc đế vương sáng nghiệp, nơi phát tích của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam.

Trường vinh dự được mang tên Hồng Đức - niên hiệu của vua Lê Thánh Tông, một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Được sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Giáo dục và Đào tạo; các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của Nhà trường đã đoàn kết, phấn đấu với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo và đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.

Với đội ngũ 189 giảng viên có trình độ tiến sĩ trong đó có 28 Phó Giáo sư (tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 46,2%); cơ sở vật chất khang trang, thiết bị dạy học hiện đại, Nhà trường đang tổ chức đào tạo 07 chuyên ngành tiến sĩ, 21 chuyên ngành thạc sĩ, 37 ngành đại học và một số chuyên ngành thạc sĩ hợp tác đào tạo với các trường đại học nước ngoài, mỗi năm cung cấp hàng nghìn cán bộ có chất lượng, trình độ cao gồm: đội ngũ giáo viên các cấp học, ngành học; đội ngũ quản trị doanh nghiệp và cán bộ quản lý; cán bộ khoa học kĩ thuật các ngành Công nghệ thông tin, Kĩ thuật công trình, Kĩ thuật điện, Nông Lâm Ngư nghiệp,...

Với những đóng góp đó, Trường Đại học Hồng Đức đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017). Năm 2017, Nhà trường được công nhận Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; năm 2022, Nhà trường tiếp tục được công nhận Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo chu kỳ 2. Năm 2019, Nhà trường được xếp hạng 49/256 cơ sở giáo dục đại học có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam; năm 2023 xếp thứ 38/184 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, Trường Đại học Hồng Đức xác định mục tiêu chiến lược của Nhà trường là: Phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, định hướng ứng dụng đạt chuẩn quốc gia, có một số ngành đạt chuẩn quốc tế;  trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ lớn phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và các địa phương trong cả nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, Nhà trường đang tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp, giúp sinh viên ra trường có thể chủ động, sáng tạo, thích ứng tốt với thị trường lao động. 

Với giá trị cốt lõi "Hiền tài - Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm - Hội nhập" và triết lý giáo dục "Toàn diện - Trải nghiệm - Thực nghiệp - Thực tài", toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của Nhà trường quyết tâm xây dựng Trường Đại học Hồng Đức trở thành một cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ lớn, có uy tín trong nước và khu vực, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của quê hương, đất nước.

Trân trọng!

                                                                                                   Hiệu trưởng

                                                                                      PGS.TS. BÙI VĂN DŨNG