Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2015

Cập nhật lúc: 02:41 CH ngày 20/05/2015

 Căn cứ theo Điều 15, Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ Trường Đại học Hồng Đức tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2015:

1. Thời gian: từ ngày 19/5/2015 đến hết ngày 02/6/2015 (Thứ Hai)

2. Địa điểm: Phòng 606 – Nhà Điều hành – Cơ sở Chính (565 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa)

* Các thí sinh khi nộp đơn cần ghi rõ:

+ Họ và tên:

+ Số báo danh:

+ Chuyên ngành dự thi:

+ Môn xin phúc khảo:

Môn không chủ chốt: . . . . . . . . . . . . . . . . . ..;số điểm đã đạt . . ....... . . . 

Môn chủ chốt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;số điểm đã đạt . . . . . . . .

Môn ngoại ngữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .;số điểm đã đạt .   . . . . . .

Sau ngày 02/6/2015 (Thứ Hai), Hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục phúc khảo thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2015 theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Thông báo rộng rãi

- Lưu: VT, SĐH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                        (Đã ký)

 

 

         PGS.TS Nguyễn Mạnh An

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
40021096