Thông báo bổ sung ngành tuyển sinh đào tạo Sau đại học Đợt 1 năm 2015

Cập nhật lúc: 02:43 CH ngày 27/03/2015

 Trường Đại học Hồng Đức thông báo bổ sung ngành tuyển sinh đào tạo Sau đại học đợt 1 năm 2015, chuyên ngành: Thực vật học, mã số: 60 42 01 11.

Môn thi tuyển:

1.      Môn chủ chốt: Sinh học đại cương

2.      Môn không chủ chốt: Toán xác suất thống kê

3.      Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thời gian thi: Dự kiến ngày 24, 25 và 26 tháng 4 năm 2015.

Mọi chi tiết xem trong Thông báo số 22 ngày 27 tháng 01 năm 2015 về việc tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức và liên hệ tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Hồng Đức (565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

 Điện thoại: 0373.910.619; Website: www.hdu.edu.vn

 

Nơi nhận: 

- Bộ GD&ĐT (để BC)

- Ban giám hiệu (để BC)                                                        

- Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh;

- UBND các huyện, các phòng GD;  (phối hợp t.hiện)

- Các CQ,DN, trường THPT, THCS;

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu: VT, ĐT.                         

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Trưởng

  

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39114981