Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Bạn thuộc kiểu tính cách nào và phù hợp với ngành nghề (việc làm) nào trong 6 kiểu dưới đây (dựa theo lí thuyết mật mã của Holland)?
Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) trang bị cho học sinh (HS) khả năng lựa chọn ngành nghề học tập phù hợp với tương lai phát triển giúp chúng ta thành công, không bị lãng phí thời gian tuổi trẻ và kinh phí đào tạo một cách vô ích.
1
Các tin khác