Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
THẾ GIỚI NGÀNH NGHỀ, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO TẠI 64 CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Cập nhật lúc: 04:05 PM ngày 19/05/2020

 I. Học nghề ở đâu?

Thanh Hóa là tỉnh có mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo nghề tương đối hoàn thiện từ trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề đến trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Hệ thống các trường (trung tâm) trải đều khắp các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của Thanh Hóa có chất lượng tốt hiện đang đào tạo các ngành nghề trọng điểm cấp quốc gia, quốc tế.

Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa có 64 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó 12 trường cao đẳng, 15 trường trung cấp, 31 Trung tâm giáo dục thường xuyên- Giáo dục nghề nghiệp và 06 trường đại học (xem Phụ lục 1, trang….)

II. Học ngành nghề gì? các chính sách đào tạo dành cho người học? vị trí việc làm nào bạn cần quan tâm?

            Hiện nay, Thanh Hóa có 151 ngành nghề đang được đào tạo tại 64 cơ sở GDNN. Các chính sách đào tạo rất được quan tâm chú trọng nhằm thu hút, phân luồng học sinh. Hãy cùng khám phá, tìm hiểu thế giới ngành nghề, các chính sách đào tạo, vị trí việc làm của từng ngành nghề trong bảng tổng hợp dưới đây để chọn một công việc hay một ngành nghề học tập là sự nghiệp cho mình.

 

TT

Các ngành nghề

đào tạo

Chính sách đào

tạo đặc biệt tại các cơ sở giáo dục

nghề nghiệp

Vị trí việc làm

Cơ sở giáo dục nghề, đào

tạo nghề

1

Sư phạm Toán học

- Ưu tiên tuyển dụng SV tốt nghiệp từ Đề án Đào tạo chất lượng cao ngành sư phạm.

- Nhiều chính sách đào tạo vượt trội.

- Giáo viên dạy Toán trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, dân lập, tư thục.

- Làm việc trong các Trung tâm, viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ, TC.

- Chuyên viên, cán bộ quản lí trong các cơ quan quản lí GD và quản lí nhà nước; cơ quan in ấn, xuất bản, báo chí.

ĐH Hồng Đức

2

Sư phạm Vật lí

- Ưu tiên tuyển dụng SV tốt nghiệp từ Đề án Đào tạo chất lượng cao ngành sư phạm.

- Nhiều chính sách đào tạo vượt trội.

- Giáo viên dạy Vật lí trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, dân lập, tư thục.

- Làm việc trong các Trung tâm, viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ, TC.

- Chuyên viên, cán bộ quản lí trong các cơ quan quản lí GD và quản lí nhà nước; cơ quan in ấn, xuất bản, báo chí.

 

ĐH Hồng Đức

3

Sư phạm Hóa học

Miến học phí theo quy định

- Giáo viên dạy Hóa trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, dân lập, tư thục.

- Làm việc trong các Trung tâm, viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ, TC.

- Chuyên viên, cán bộ quản lí trong các cơ quan quản lí GD và quản lí nhà nước; cơ quan in ấn, xuất bản, báo chí.

 

ĐH Hồng Đức

4

Sư phạm Sinh học

Miến học phí theo quy định

- Giáo viên dạy Sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, dân lập, tư thục.

- Làm việc trong các Trung tâm, viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ, TC.

- Chuyên viên, cán bộ quản lí trong các cơ quan quản lí GD và quản lí nhà nước; cơ quan in ấn, xuất bản, báo chí.

ĐH Hồng Đức

5

Sư phạm Ngữ văn

- Ưu tiên tuyển dụng SV tốt nghiệp từ Đề án Đào tạo chất lượng cao ngành sư phạm. Nhiều chính sách đào tạo vượt trội.

- Giáo viên dạy Ngữ văn trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, dân lập, tư thục.

- Làm việc trong các Trung tâm, viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ, TC.

- Chuyên viên, cán bộ quản lí trong các cơ quan quản lí GD và quản lí nhà nước; cơ quan in ấn, xuất bản, báo chí.

ĐH Hồng Đức

6

Giáo dục Tiểu học

Miến học phí theo quy định

- Giáo viên, phụ trách đội TNTP trong các trường Tiểu học;

- Chuyên viên, cán bộ quản lý trong các cơ quan quản lí giáo dục; các Trung tâm Giáo dục cộng đồng, các cơ sở giáo dục hòa nhập.

ĐH Hồng Đức

TTGDTX tỉnh Thanh Hóa

7

Sư phạm Lịch sử

- Ưu tiên tuyển dụng SV tốt nghiệp từ Đề án Đào tạo chất lượng cao ngành sư phạm.

- Nhiều chính sách đào tạo vượt trội.

- Giáo viên dạy Lịch sử trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, dân lập, tư thục.

- Làm việc trong các Trung tâm, bảo tàng, di tích, cơ quan văn hóa, viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ, TC.

- Chuyên viên, cán bộ quản lí trong các cơ quan quản lí GD và quản lí nhà nước; cơ quan in ấn, xuất bản, báo chí.

ĐH Hồng Đức

8

Sư phạm Địa lí

Miễn giảm học phí

- Giáo viên dạy Địa lí trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, dân lập, tư thục.

- Làm việc trong các Trung tâm, viện nghiên cứu, trường ĐH, CĐ, TC.

- Chuyên viên, cán bộ quản lí trong các cơ quan quản lí GD và quản lí nhà nước; cơ quan in ấn, xuất bản, báo chí.

 

ĐH Hồng Đức

9

Giáo dục Mầm non

 

Miến học phí theo quy định

Quản lí, dạy trẻ mầm non trong các khoa/trường mầm non công lập, dân lập, tư thục; nhân viên chăm sóc trẻ em tại các trung tâm; làm việc tại các cơ quan hội chữ thập đỏ; các dự án phát triển vùng (phi chính phủ); công tác thiếu niên nhi đồng của các tổ chức chính trị xã hội.

- ĐH Hồng Đức

- ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

- TTGDTX Tỉnh Thanh Hóa

- TC Bách nghệ

10

Sư phạm Tiếng Anh

Miến học phí theo quy định

- Giảng dạy Tiếng Anh tại các trường phổ thông, ĐH TCCN, cao đẳng.

- Nghiên cứu Tiếng Anh và khoa học giáo dục tại các viện nghiên cứu, trường đại học.

- Quản lí, nhân viên làm việc tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh có sử dụng Tiếng Anh.

ĐH Hồng Đức

11

Giáo dục Thể chất

Miến học phí theo quy định

- Như các ngành sư phạm ở trên.

- Chuyên viên, cán bộ quản lí trong các trung tâm dịch vụ thẩm mĩ, chăm sóc sức khỏe.

ĐH Hồng Đức

12

Sư phạm Tin học

Miến học phí theo quy định

- Như các ngành sư phạm ở trên.

- Chuyên viên, quản lí tại các TT đào tạo tin học, kinh doanh phần mềm tin học.

ĐH Hồng Đức

13

Kế toán

Hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trong đào tạo và tuyển dụng sau tốt nghiệp. Trong quá trình đào tạo tại các doanh nghiệp người học được trả lương theo chế độ học việc.

- Nhân viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính; môi giới chứng khoán, quản lý dự án, phòng giao dịch; có cơ hội làm kế toán trưởng, quản lý tài chính; 
- Nghiên cứu, giảng viên, Thanh tra kinh tế.

- ĐH Hồng Đức

- Phân hiệu ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa

- CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Công thương

- CĐ Bách khoa VN

- CĐN Nghi Sơn

- TGDTX – GDNN Quảng Xương

- TTGDTX – GDNN Tĩnh Gia

14

Kế toán doanh nghiệp

Theo quy định

Kế toán cho công ty, lập báo cáo quyết toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích các kết quả tài chính của công ty, lập bảng cân đối kế toán. 

- CĐ nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- CĐ Nông lâm

- CĐN Kinh tế công thương

- TCN Kỹ nghệ

- TC Xây Dựng

15

Tài chính - Ngân hàng

Hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trong đào tạo và tuyển dụng sau tốt nghiệp. Trong quá trình đào tạo tại các doanh nghiệp người học được trả lương theo chế độ họcviệc

- Chuyên viên tín dụng ngân hàng; kế toán, kiểm toán; kinh doanh ngoại tệ; kinh doanh tiền tệ; quản trị tài sản và nguồn vốn; làm việc trong các lĩnh vực: phân tích tài chính doanh nghiệp; định giá tài sản; mua bán, sát nhập doanh nghiệp…
- Giảng viên ngành Tài chính – ngân hàng

- ĐH Hồng Đức

 

16

Quản trị kinh doanh

Hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trong đào tạo và tuyển dụng sau tốt nghiệp. Trong quá trình đào tạo tại các doanh nghiệp người học được trả lương theo chế độ họcviệc

- Làm việc tại các phòng kinh doanh, kế hoạch, marketing, hỗ trợ

- giao dịch khách hàng của các công ty, tập đoàn về tài chính, chứng khoán, 

- Giám đốc điều hành; giám đốc tài chính tại các tập đoàn, công ty; tự thành lập và điều hành công ty riêng, giảng viên ngành quản trị kinh doanh tại các trường ĐH,CĐ,TC.

ĐH Hồng Đức

17

Quản trị cơ sở dữ liệu

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Viết tài liệu về cơ sở dữ liệu; Kiểm soát quyền truy cập và các quyền ưu tiên; Phát triển, quản lý và kiểm tra thử các kế hoạch sao lưu, phục hồi.

TTGDTX-GDNN Yên Định

18

Quản lý đất đai

Theo quy định

Làm việc ở các vị trí:lãnh đạo, giảng viên,  tư vấn và chuyên viên tại các công ty, bộ, ban ngành nông nghiệp, xây dựng, địa chính, tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương.

- Giảng viên ngành Quản lí đất đai, Địa chính tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

ĐH Hồng Đức

Phân hiệu ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa

 

19

Quản lý tài nguyên và môi trường

Theo quy định

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước, cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về quản lý tài nguyên và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

ĐH Hồng Đức

20

Quản lý văn hoá

Theo quy định

- Làm việc tại các công ty, tổ chức, cơ quan văn hóa; quản lý, tổ chức điều hành các hoạt động văn hóa; nghiên cứu v văn hóa tại các trung tâm nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước;

- Giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ tại các trường ĐH,CĐ,TCCN;

 - Kinh doanh, dịch vụ văn hóa, chương trình, sự kiện, dự án văn hóa.

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

21

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Theo quy định

- Quản lý điều hành hoặc hướng dẫn viên tại các công ty lữ hành; các doanh nghiệp kinh doanh về giải trí, tổ chức sự kiện; làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; giảng viên, chuyên viên tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu lĩnh vực du lịch...

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

22

Quản trị khách sạn

Theo quy định

- Chuyên viên quản trị kinh doanh khách sạn; quản trị nhân lực doanh nghiệp khách sạn và lữ hành; quản trị, chăm sóc khách hàng và marketing du lịch;

quản trị chất lượng dịch vụ.

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

TC nghề Thương mại Thanh Hóa

 

23

Quản trị nhà hàng, khách sạn

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm kỹ thuật viên, tổ trưởng nghiệp vụ Bàn, Bar tại các cơ sở nhà hàng/khách sạn; giám sát viên nghiệp vụ Bàn, Bar;

TTGDTX – GDNN Sầm Sơn

24

Quản lí khai thác công trình thủy lợi

Theo quy định

Làm việc tại các công ty, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, doanh nghiệp khai thác tài nguyên nước; quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện.

CĐ nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

25

Quản lý thể dục thể thao

Theo quy định

- Làm việc tại các Trung tâm Văn hóa Thể dục thể thao; các doanh nghiệp Thể dục thể thao; quản lý Thể dục thể thao các cấp; các cơ quan nghiên cứu khoa học về Thể dục thể thao.

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

26

Quản lí – vận hành điện

Theo quy định

Quản lí vận hành điện trong các xí nghiệp, phân xưởng, nhà máy cơ khí.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

27

Nghiệp vụ quản lí kinh doanh trong chợ

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Nhân viên quản lý chất lượng hàng hóa, quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy tại các chợ.

TC nghề Thương mại Thanh Hóa

 

28

Quản lý nhà nước

Theo quy định

- Chuyên viên trong các cơ quan quản lí nhà nước; công ty, doanh nghiệp;

- Nghiên cứu viên về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý; tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Giảng dạy về khoa học Hành chính, khoa học Quản lý tại các trường chuyên nghiệp.    

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

29

Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự)

Theo quy định

- Chuyên gia tâm lý tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lí tại các trung tâm tư vấn tâm lí,  trường học, bệnh viện, các trung tâm xã hội; chuyên viên phòng tổ chức cán bộ, phòng nội vụ, phòng nhân sự, cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội; làm cán bộ hành chính tại các cơ quan, doanh nghiệp.

ĐH Hồng Đức

30

Luật

 

- Thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên tại viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thi hành án; Bộ phận pháp chế các doanh nghiệp trong và ngoài nước; văn phòng luật sư, trung tâm trọng tài thương mại;các cơ quan hành chính Nhà nước; giảng viên Luật tại các trường ĐH,CĐ.TC.

ĐH Hồng Đức

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

31

Kĩ thuật xây dựng

Cam kết trả lại học phí nếu người học tốt nghiệp ra trường không xin được việc làm.

Kỹ sư phụ trách thiết kế, thi công, giám sát, thẩm định, nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tại các doanh nghiệp, công ty tư vấn xây dựng, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng

- Giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành xây dựng.

ĐH Hồng Đức

- TC nghề xây dựng Thanh Hóa

 

32

Xây dựng

 

Thợ xây làm việc ngoài công trường.

TTGDNN-GDTX huyện Mường Lát
TTGSNN-GDTX huyện Ngọc Lặc

TTGSNN-GDTX huyện Lang Cháng

 

33

Thông tin - thư viện

Theo quy định

Làm việc trong các lĩnh vực thông tin, thư viện, các trang báo điện tử của các bộ, ban, ngành; cán bộ văn hóa thông tin của các trung tâm văn hóa, thư viện.

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

34

Công nghệ thông tin

Theo quy định

- Bảo trì hệ thống máy tính, mạng máy tính; quản trị mạng máy tính tại các công ty, doanh nghiệp; gia công phần mềm; tham mưu, tư vấn, thực hiện các dự án; nghiên cứu, chuyển giao CNTT; giảng dạy tin học tại các trường phổ thông, đại học; lập doanh nghiệp về CNTT.

ĐH Hồng Đức

CĐ Nông lâm

- CĐ Bách khoa Việt Nam

- TC nghề phát thanh truyền hình

 

35

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Giảm 50 % học phí theo quy định cho HS tốt nghiệp THCS

Kỹ thuật viên làm việc trong các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ty tư vấn - thiết kế giải pháp mạng, giải pháp CNTT. Các doanh nghiệp, công ty bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học. Các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng,..., các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

36

Tin văn phòng

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm công việc tin học văn phòng, quản lí mạng LAN vừa và nhỏ cho các công ty máy tính, công ty phần mềm.

-TTGSNN-GDTX huyện Như Thanh

- CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

37

Tin học

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm công việc tin học văn phòng, quản lí mạng LAN vừa và nhỏ cho các công ty máy tính, công ty phần mềm.

TTGDTX – GDNN Quảng Xương

 

38

Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính.

Giảm 50 % học phí theo quy định cho HS tốt nghiệp THCS

+ Kĩ thuật viên trong các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.
+ Nhân viên kĩ thuật lắp ráp cho các khu công nghệ cao.
+ Nhân viên văn phòng, nhân viên kĩ thuật bảo trì máy tính và hệ thống mạng tại bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy,trường học, UBND phường xã, quận huyện, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT
+ Tự lập công ty mua bán máy tính.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

39

Nông học (định hướng công nghệ cao)

- Công ty Đường Lam Sơn phối hợp đào tạo và tuyển dụng.

 

ĐH Hồng Đức

40

Bảo vệ thực vật

 

- Giám định, quản lý dịch hại và sinh vật có ích trên cây lương thực, cây ăn trái, cây công nghiệp và hoa màu.
-    Sử dụng và bảo quản trang thiết bị dùng trong Bảo vệ thực vật.

-    Kiểm định thuốc; nghiên cứu, chuyển giao hoặc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

ĐH Hồng Đức

CĐ Nông lâm

 

41

Lâm học

Theo quy định

Phát triển kỹ thuật khai thác - tái sinh rừng, trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch; cải tiến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp.

ĐH Hồng Đức

42

Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)

Theo quy định

Làm việc tại trường đại học, viện nghiên cứu, hoặc các công ty: sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi; kinh doanh thuốc thú y; trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp, các trại chăn nuôi hoặc tự điều hành trang trại, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi.

- ĐH Hồng Đức

- CĐ nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CĐ Nông lâm

TC nghề miền núi

TC nghề Thạch Thành

TTGDNN-GDTX huyện Quan Sơn

TTGDTX-GDNN Hà Trung

 

 

43

Khoa học cây trồng

 

- Làm việc trong các cơ quan, công ty, doanh nghiệp về lĩnh vực trồng trọt, nông nghiệp; nghiên cứu chuyển giao công nghệ về cây trồng; giảng dạy trong các trường ĐH,CĐ,TC;

- Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

ĐH Hồng Đức

CĐ Nông lâm

 

44

Nông nghiệp (trồng cây lương thực)

Miến học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm việc trong các công ty, trang trại, hộ gia đình;sản xuất kinh doanh cây lương thực, thực phẩm

TTGDTX – GDNN Hoằng Hóa

45

Nông lâm

Miến học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm việc tại các công ty, trang trại về lĩnh vực giống cây trồng, kĩ thuật nuôi trồng nông -lâm nghiệp

TTGSNN-GDTX huyện Thường Xuân

46

Trồng nấm

Miến học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Thợ trồng nấm trong các công ty, trang trại nuôi trồng nấm hoặc lập trang trại gia đình.

TTGDTX-GDNN Quan Hóa

47

Trồng rau an toàn

Miến học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm việc tại các trang trại, hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trồng rau an toàn.

TTGDTX-GDNN Lang Chánh

48

Trồng cây ăn quả

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm các việc khác nhau trong các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây ăn quả. 

TTGSNN-GDTX huyện Như Xuân

TTGDNN-GDTX huyện Thọ Xuân

49

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

Làm việc tại các trang trại chăn nuôi, doanh nghiệp chăn nuôi, trung tâm khuyến nông, trung tâm giống gia súc, gia cầm, các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở truyền giống gia súc.

TT Dạy nghề Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

50

Trồng trọt

 

Làm việc trong các công ty, trang trại, hộ gia đình sản xuất kinh doanh cây lương thực, thực phẩm.

TT Dạy nghề Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

51

Nuôi trồng thủy sản

 

Làm việc tại các công ty nuôi trồng thủy sản, các sơ sở sản xuất giống, các Sở Nông nghiệp, Sở Khoa học công nghệ, tư vấn cho các hộ nuôi;  tự lập trang trại nuôi trồng thủy sản; mở cửa hàng thuốc thú y, thức ăn cho thủy sản 

CĐ nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TTGDTX-GDNN Hà Trung
TTGDTX – GDNN Sầm Sơn

 

52

Lâm nghiệp

 

- Làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các công ty khai thác và chế biến lâm sản.
- Cán bộ kiểm lâm làm việc tại cục kiểm lâm, các chi cục, hạt, trạm kiểm lâm. 

CĐ Nông lâm

53

Lâm nghiệp đô thị

 

Làm việc tại các cơ quan, đơn vị quy hoạch, kiến trúc, quy hoạch,  thiết kế đô thị; các doanh nghiệp và đơn vị quản lý nhà nước về cây xanh đô thị.cảnh quan, hoa viên, lâm nghiệp đô thị.

CĐ Nông Lâm

54

Ngôn ngữ Anh

Theo quy định

- Chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính, du lịch, khách sạn, ngoại giao, xuất nhập khẩu;
- Chuyên viên biên – phiên dịch làm việc ở nhà xuất bản, phóng viên quốc tế;
- Thư ký, trợ lý đối ngoại trong các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, bộ ngoại giao, lãnh sự quán;
- Giảng dạy về Ngôn ngữ Anh.

ĐH Hồng Đức

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

TTGDTX tỉnh Thanh Hóa

55

Tiếng Hàn

 

Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

-TTGDTX – GDNN Quảng Xương

-Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ Hội nông dân tỉnh

-TT Tiếng Hàn Hiền – Diệp

 

56

Tiếng Nhật

 

Xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

-TTGDTX – GDNN Quảng Xương

-Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ Hội nông dân tỉnh

- TT Tiếng Hàn Hiền Diệp

57

Xã hội học (định hướng Công tác xã hội)

Theo quy định

Làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức xã hội về chính sách, văn hóa, tuyên giáo, dân số gia đình và trẻ em ; các tổ chức đoàn thể xã hội; chuyên viên tư vấn trong các lĩnh vực hôn nhân, gia đình, trẻ em... các cơ quan truyền thông;các tổ chức phi chính phủ, các dự án phát triển, các viện nghiên cứu, trường Đại học.

ĐH Hồng Đức

58

Đồ hoạ

Theo quy định

Thiết kế viên tại các công ty in, nhà xuất bản; chuyên viên văn hóa  tại trung tâm văn hoá- thông tin; thiết kế quảng cáo, trang trí nội thất; làm việc độc lập trên thị trường về lĩnh vực mỹ thuật.

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

59

Thanh nhạc

Theo quy định

- Cán bộ phụ trách chuyên môn Thanh nhạc, tham gia biểu diễn tại các đoàn văn công và các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp; giảng dạy Thanh nhạc tại các trường CĐ,TC.

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

60

Thiết kế thời trang

Theo quy định

- Chuyên viên thiết kế, tư vấn quản lý nhãn hiệu tại các công ty thời trang.

- Giám sát sản xuất quy trình may mặc, quản lý chất lượng sản phẩm tại các công ty và cơ sở may.

- Quản lý và kinh doanh thời trang.

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

61

Thiết kế đồ họa

Theo quy định

Nhân viên thiết kế, tư vấn thiết kế tại các công ty quảng cáo, công ty thiết kế, công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, studio nghệ thuật, xưởng phim hoạt hình và truyện tranh, các tòa soạn, các nhà xuất bản, cơ quan truyền hình, báo chí.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

62

Gia công sản phẩm mộc

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm việc trong  các xưởng, doanh nghiệp chế biến gỗ và các nhà máy sản xuất đồ gỗ 

TC nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

 

63

Mộc

 

Thợ mộc làm việc trong các công ty thiết kế nội thất, xưởng mộc, xưởng gỗ.

TTGDTX-GDNN Vĩnh Lộc

TTGDNN-GDTX huyện Yên Định

64

Chế biến gỗ

 

Công nhân làm việc tại các tổ chức KT-XH liên quan đến các dự án về sản phẩm gỗ và bảo vệ Môi trường.

TTGDTX-GDNN Vĩnh Lộc

65

Kĩ thuật điêu khắc gỗ

 

Công nhân kỹ thuật trong các cơ sở điêu khắc gỗ;giáo viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề, trung tâm việc làm liên quan đến điêu khắc gỗ;Tự thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh điêu khắc gỗ.

TTGDTX-GDNN Vĩnh Lộc
TTGDNN-GDTX huyện Yên Định

TTGDTX – GDNN Quảng Xương

TTGDTX – GDNN Hoằng Hóa

 

66

Công tác xã hội

Theo quy định

Làm việc tại các doanh nghiệp, bệnh viện, trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ quan của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; làm việc với cộng đồng ở thành thị và nông thôn.

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

67

Dịch vụ chăm sóc gia đình

 

Làm dịch vụ chăm sóc tại gia đình; các trung tâm cung ứng dịch vụ chăm sóc GĐ, các cơ sở dưỡng lão, người tàn tật, làng SOS; tự mở các cơ sở hoặc trung tâm cung cấp dịch vụ giúp việc GĐ, nghề nội trợ, nghề tự chăm sóc và quản lý GĐ.

TT Dạy nghề Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

 

68

Kĩ thuật chế biến món ăn

 

 

CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Công thương

- TC nghề Nga Sơn

- TC nghề Thương mại Thanh Hóa

- TC nghề Kinh tế - Kĩ thuật Thanh Lịch

= TTGDTX-GDNN Vĩnh Lộc

- TTGDTX – GDNN Sầm Sơn

- TC Kinh tế-Kỹ thuật Việt Trung

69

Nấu ăn

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm đầu bếp trong các nhà hàng, dịch vụ ăn uống.

TTGDTX-GDNN Đông Sơn

- TTGDTX – GDNN Tĩnh Gia

 

 

70

Chế biến và bảo quản thủy sản

Theo quy định

Làm việc tại các cơ  sở, công ty, xí nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản; trực tiếp hoặc tham gia hỗ trợ cho các kỹ sư thực hiện quản lý và nghiên cứu khoa học.

CĐ nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

71

Kĩ thuật chế biến và bảo quản thực vật

 

Nhân viên chế biến, bảo quản thực vật trong các công ty, doanh nghiệp kinh doanh  nông sản hoặc tự mở cửa hàng mua bán nông sản.

TTGDTX-GDNN Ngọc Lặc

72

Công nghệ kĩ thuật hóa học

Theo quy định

Kĩ sư làm việc trong các phòng thí nghiệm, các nhà máy chế biến, hóa chất, dầu khí.

ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa

 

 

Công nghệ kĩ thuật Môi trường

Theo quy định

Làm việc trong các phòng sở Tài nguyên và Môi trường, công ty Môi trường

Phân hiệu ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa

73

Công nghệ kĩ thuật trắc địa

Theo quy định

Làm việc trong các công ty xây dựng, trắc địa, bản đồ, xí nghiệp đo đạc, bản đồ

Phân hiệu ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa

74

Kỹ thuật điện (định hướng Tự động hóa)

Cam kết trả lại học phí nếu người học tốt nghiệp ra trường không xin được việc làm.

 

- Tư vấn, thiết kế, xây lắp, quản lý dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực hệ thống điện, tự động hóa, điện công nghiệp, điện tử, viễn thông.

Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử thiết kế, sản xuất, chế tạo, tư vấn, thiết kế, xây lắp, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý dự án, nghiên cứu phát triển các hệ thống điện - điện tử, trang thiết bị điện - điện tử trong các lĩnh vực công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân.

ĐH Hồng Đức

75

Điện

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Nhân viên lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện tại các cửa hàng, công ty chuyên về thiết bị điện; tự mở cửa hàng kinh doanh các thiết bị điện.

TTGDTX-GDNN Thường Xuân

TT dạy nghề Tuấn Hiền

76

Điện dân dụng

 

Làm việc cho các công ty xây dựng chuyên về thi công điện nước; các công ty truyền tải điện; các trung tâm bảo hành sửa chữa đồ điện gia dụng.

TC nghề xây dựng Thanh Hóa

TC nghề Bỉm Sơn

TTGSNN-GDTX huyện Như Xuân

TTGDNN-GDTX huyện Triệu Sơn

TTGDTX-GDNN Vĩnh Lộc

- TTGDTX-GDNN Hậu Lộc

TTGDTX – GDNN Hoằng Hóa

TT Dạy nghề Tuấn Hiền

Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên

77

Thiết bị máy lạnh

 

Nhân viên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh hay thi công các công trình điện lạnh dân dụng và công nghiệp,...

TC nghề Nga Sơn

TTGDNN-GDTX huyện Triệu Sơn

TTGDTX-GDNN Đông Sơn

TTGDTX – GDNN Quảng Xương

 

 

78

Công nghệ kĩ thuật Điện -điện tử

Theo quy định

Kĩ sư làm việc trong các công ty Điện lực, nhà máy, phòng thí nghiệm điện.

ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa

79

Điện – nước

 

Nhân viên sửa chữa điện nước cho các cơ quan, xí nghiệp, gia đình.

- CĐ nghề số 4 Bộ Quốc phòng

- CĐ nghề Nghi Sơn

TTGSNN-GDTX huyện Ngọc Lặc

TTGDTX-GDNN Đông Sơn

 

 

80

Điện công nghiệp

Giảm 50 % học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Nhân viên kĩ thuật trong các doanh nghiệp, nhà máy về vật tư, thiết bị ngành điện – điện tử công nghiệp; các nhà máy sản xuất điện.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

CĐ nghề số 4, Bộ Quốc phòng

- CĐ nghề Nghi Sơn

- CĐ nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- CĐ Bách khoa Việt Nam

- TC nghề Nga Sơn

TC nghề Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn

TC nghề miền núi

TC nghề Bỉm Sơn

TTGDTX-GDNN Vĩnh Lộc

- TTGDTX-GDNN Yên Định

TTGDTX-GDNN Đông Sơn

TTGDTX – GDNN Quảng Xương

- TTGDTX – GDNN Tĩnh Gia

TTGDTX-GDNN TP Thanh Hóa

81

Điện tử công nghiệp

Giảm 50 % học phí theo quy định cho HS tốt nghiệp THCS

Làm việc ở các nhà máy, phân xưởng,công ty, doanh nghiệp điện điện tử; các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của nhà máy, xí nghiệp.

- CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

- CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Công thương

 

82

Kĩ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

- Giảm 50 % học phí theo quy định cho HS tốt nghiệp THCS

- Giới thiệu việc làm

Kỹ thuật viên trong các cơ sở, xí nghiệp, nhà máy điện lạnh; kinh doanh dịch vụ, cung cấp thiết bị điện lạnh dân dụng và công nghiệp.

- CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

- CĐ nghề số 4, Bộ Quốc phòng

- CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Công thương

- CĐ nghề Nghi Sơn

- TC nghề Nga Sơn

TC nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

TC nghề Bỉm Sơn

TTGDTX-GDNN Thiệu Hóa

83

Công nghệ ô tô

- Giảm 50 % học phí theo quy định cho HS tốt nghiệp THCS

Vận hành, giám sát sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, máy động lực tại các nhà máy sản xuất, cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng ô tô; kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô; kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng ô tô.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

CĐ nghề số 4, Bộ Quốc phòng

- CĐ Bách khoa Việt Nam

TC nghề giao thông vận tải

TC nghề Bỉm Sơn

TTGDTX-GDNN TP Thanh Hóa

Trung tâm dạy nghề Tuấn Hiền

84

Công nghệ kĩ thuật ô tô

Theo quy định

Kĩ sư làm việc trong các công ty, nhà máy, chế tạo, sản xuất linh kiện phụ tùng lắp ráp sửa chữa ô tô, kĩ thuật viên kiểm tra chất lượng sản phẩm.

ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa

85

Sửa chữa xe máy

Theo quy định

Thợ sửa xe làm việc trong các công ty, doanh nghiệp kinh doanh, bảo dưỡng xe máy.

- Tự mở của hàng kinh doanh/sửa chữa xe máy.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

86

Sửa chữa ô tô

Theo quy định

Thợ sửa chữa ô tô làm việc trong các công ty, doanh nghiệp sửa chữa ô tô, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

87

Sửa chữa điện lạnh ô tô

Đóng học phí

toàn phần

Nhân viên lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh; tự mở cửa hàng, công ty về dịch vụ mua bán, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh.

Trung tâm dạy nghề Tuấn Hiền

 

88

Sửa chữa điện lạnh

Theo quy định

Nhân viên sửa chữa, lắp đặt, thiết kế, bảo dưỡng… các thiết bị điện lạnh trong gia đình, cơ quan hay khu vui chơi.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

TC nghề miền núi

- TC nghề Phát thanh truyền hình

- TTGDTX-GDNN Đông Sơn

TTGDTX-GDNN TP Thanh Hóa

TT Dạy nghề Tuấn Hiền

 

89

Sửa chữa điện tử/Điện nước/Điện dân dụng

Theo quy định

Lắp đặt và bảo trì máy phát điện, máy biến áp, thiết bị điều khiển và cảnh báo; lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện gia dụng, hệ thống điện dân dụng.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

TC nghề Phát thanh truyền hình

90

Sửa chữa xe máy

 

Làm việc trong các công ty, cửa hàng kinh doanh, bảo dưỡng xe máy; tự mở cửa hàng kinh doanh hoặc sửa chữa xe máy.

Làm việc trong các công ty, cửa hàng kinh doanh, bảo dưỡng xe máy; tự mở cửa hàng kinh doanh hoặc sửa chữa xe máy.

92

Công nghệ hóa vô cơ

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm việc trong dây truyền sản xuất thuộc lĩnh vực hóa vô cơ cho các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất chất vô cơ.

TTGSNN-GDTX huyện Cẩm Thủy

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

- Giảm 50 % học phí theo quy định cho HS tốt nghiệp THCS

Tổ chức, điều hành sản xuất; kiểm tra, lựa chọn công nghệ; bảo dưỡng thiết bị trong các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

92

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

Theo quy định

Tổ chức, điều hành sản xuất; kiểm tra, lựa chọn công nghệ; bảo dưỡng thiết bị trong các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa

 

93

Tiện vạn năng

Miễn 70% học phí

Làm các công việc liên quan đến dệt trên chất liệu thổ cẩm.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

94

Phay

Miễn 70% học phí

Thợ phay làm việc trong các xưởng tiện phay, cơ khí. 

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

95

Nguội/gò kim loại tấm

Miễn 70% học phí

Xem 1.18 của trường CĐ Nghề công nghiệp Thanh Hóa

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

96

Hàn

- Giảm 50 % học phí theo quy định cho HS tốt nghiệp THCS

- Giới thiệu việc làm

- Thợ hàn làm việc trong các nhà máy, xưởng cơ khí.

- Thợ hàn kĩ thuật cao có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài.

- CĐN Công nghiệp

- CĐN Nghi Sơn

- CĐN Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

-TCN thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn

- TCN Miền núi Thanh Hoá

- TCN Xây dựng

- TTGDNN-GDTX huyện Mường Lát

TTGDNN-GDTX huyện Quan Sơn

- TTGDTX-GDNN Quan Hóa

-TTGDNN-GDTX huyện Thọ Xuân

-TTGDTX – GDNN Quảng Xương

-TTGDTX-GDNN TP Thanh Hóa

-TT Dạy nghề Tuấn Hiền

 

Cắt gọt kim loại

- Giảm 50 % học phí theo quy định cho HS tốt nghiệp THCS

- Giới thiệu việc làm

- Kỹ thuật viên làm việc trong các phân xưởng cơ khí; phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp,

- Hướng dẫn thực hành nghề tại các nhà máy , xí nghiệp .

- Tự tạo dịch vụ và công việc trong lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

97

Nguội sửa chữa máy công cụ

 

Kĩ thuật viên làm việc trong các công ty cơ khí, doanh nghiệp, các khu công nghiệp, trực tiếp sản xuất, sửa chữa, lắp ráp máy, lắp ráp công cụ, thiết bị công nghiệp;

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

98

Sửa chữa máy may công nghiệp

Đóng học phí toàn phần

Sửa chữa máy may công nghiệp

TT Dạy nghề Tuấn Hiền

99

Sửa chữa thiết bị may

 

Sửa chữa, đại tu thiết bị, máy may trong các dây chuyền may công nghiệp; lắp đặt thiết bị may theo yêu cầu của sản xuất cũng như của khách hàng.

CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Công thương

TC nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

TC nghề Thạch Thành

100

May

 

Làm việc trong các công ty, cửa hàng kinh doanh, bảo dưỡng xe máy; tự mở cửa hàng kinh doanh hoặc sửa chữa xe máy.

TT Dạy nghề Tuấn Hiền

101

May thời trang

 

- Nhân viên kỹ thuật làm việc trong các doanh nghiệp may và thời trang;

 - Nhân viên tư vấn, thiết kế, tiếp thị ngành may và thời trang.

CĐ nghề công nghiệp Thanh Hóa

- CĐ nghề Nghi Sơn

- CĐ Bách khoa Việt Nam

- TC nghề Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn

TC nghề miền núi

TC nghề Bỉm Sơn

TC nghề Thạch Thành

TTGSNN-GDTX huyện Ngọc Lặc

TTGSNN-GDTX huyện Cẩm Thủy

TTGDTX-GDNN Yên Định

TTGDTX-GDNN Đông Sơn

TTGDTX-GDNN TP Thanh Hóa

- TTGDTX – GDNN Tĩnh Gia

102

May công nghiệp

Theo quy định

- Công nhân vận hành bảo dưỡng và sửa chữa máy may công nghiệp và dân dụng.
– Thiết kế và may trang phục công nghiệp.

TTGSNN-GDTX huyện Như Thanh

TTGDNN-GDTX huyện Nông Cống

 

TTGDTX-GDNN Vĩnh Lộc

 

TTGDNN-GDTX huyện Thọ Xuân

TTGDTX-GDNN Hà Trung

TTGDTX-GDNN Thiệu Hóa

TTGDTX – GDNN Hoằng Hóa

TTGDTX-GDNN TP Thanh Hóa

Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên

103

Dệt thổ cẩm

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Làm các công việc liên quan đến dệt trên chất liệu thổ cẩm

TTGSTX-GDNN Bá Thước

TTGDTX-GDNN Lang Chánh

104

Nghề thủ công mỹ nghệ

 

- Giảng dạy Mỹ thuật, tham gia công tác đoàn, làm tổng phụ trách đội tại các cơ sở giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở.

TT Dạy nghề Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

 

105

Đan lát

 

Thợ đan lát thủ công làm việc trong các cơ sở đan lát xuất khẩu tại đia phương.

TTGDTX-GDNN Lang Chánh

 

Khảm trai

Miễn học phí cho HS tốt nghiệp THCS

Thợ khảm trai làm việc trong các xưởng mộc, làng nghề, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mĩ nghệ.

TTGDTX – GDNN Quảng Xương

106

Y đa khoa

Theo quy định

Bác sĩ làm việc trong các bệnh viện, phòng khám, các cơ quan y tế, các trung tâm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa

CĐ Y dược Hợp Lực

- CĐ nghề Y dược Thăng Long

TC Kĩ thuật y – dược Thanh Hóa

107

Dược

 

Nhân viên bán thuốc tại các cửa hàng thuốc, sản xuất thuốc trong các công ty, xí nghiệp dược phẩm.

CĐ nghề số 4 Bộ Quốc phòng

CĐ Y dược Hợp Lực

- CĐ nghề Y dược Thăng Long

108

Điều dưỡng

 

Điều dưỡng viên trong các bệnh viện, phòng khám bệnh, các trung tâm phục hồi chức năng.

CĐ nghề số 4 Bộ Quốc phòng

CĐ Y Thanh Hóa

CĐ Y dược Hợp Lực

- CĐ nghề Y dược Thăng Long

TC Kĩ thuật y – dược Thanh Hóa

109

Kĩ thuật Dược

 

- Trực tiếp sản xuất tại các phân xưởng sản xuất Dược;

- Kỹ thuật viên trong các trường dạy nghề Dược;

CĐ nghề số 4 Bộ Quốc phòng

 

110

Kĩ thuật hình ảnh y học

 

Kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh làm việc tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế.

CĐ Y Thanh Hóa

 

111

Kĩ thuật xét nghiệm y học

 

Kĩ thuật viên xét nghiệm tại bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám.

CĐ Y Thanh Hóa

 

112

Hộ sinh

 

Hộ sinh, nhân viên chăm sóc sức khỏe sinh sản

CĐ Y Thanh Hóa

 

113

Y dược

 

Nhân viên sản xuất thuốc, trình dược viên, nhân viên đứng quầy bán thuốc làm việc trong các công ty dược, cửa hàng dược.

CĐ Y Thanh Hóa

 

114

Y sĩ y học cổ truyền

 

Khám, chữa bệnh, kê đơn, bốc thuốc, châm cứu, dùng kỹ thuật vật lý trị liệu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế.

CĐ nghề Y dược Thăng Long

TC Kĩ thuật y – dược Thanh Hóa

 

115

Phục hồi chức năng

 

Kĩ thuật viên điều trị bằng kỹ thuật vật lý trị liệu, khám và lượng giá vật lý trị liệu, xác định liệu pháp điều trị cho người bệnh.

CĐ nghề Y dược Thăng Long

116

Dược sĩ trung cấp

 

TC Kĩ thuật y – dược Thanh Hóa

TC Kĩ thuật y – dược Thanh Hóa

117

Vận hành máy xây dựng (xúc, ủi)

 

Thợ lái máy xúc, máy ủi cho các công trình.

CĐ nghề số 4 Bộ Quốc phòng

118

Vận hành máy nông nghiệp

 

- Liên hợp máy nông nghiệp trên đồng ruộng, nông trường và các xưởng chế biến, bảo quản.

- Bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng thông thường các loại máy nông nghiệp;

- Mở cửa hàng kinh doanh máy nông nghiệp.

CĐ nghề số 4 Bộ Quốc phòng

119

Vận hành máy thi công nền

 

công nhân vận hành máy thi công nền làm việc trên các công trường xây dựng, san lấp, công trình thủy điện, thủy lợi…

TC nghề giao thông vận tải

 

120

Lái máy xúc, lu, ủi

 

Điều khiển các loại máy xúc, lu, ủi khác nhau tại các công ty, doanh nghiệp xây dựng nhà nước và tư nhân.

TC nghề giao thông vận tải

 

121

Vận hành xe nâng, thiết bị nâng

 

Vận hành xe nâng tại các công ty, doanh nghiệp vận tải, bốc xếp hàng hóa, kho bãi trên toàn quốc.

TC nghề giao thông vận tải

 

122

Vận hành cần trục ô tô

 

- Công nhân vận hành các loại máy thi công tại công trình.

– Kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến cơ giới thi công.

TC nghề giao thông vận tải

 

123

Vận hành máy tàu biển

Doanh nghiệp đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp

Vận hành, khai thác các thiết bị máy tàu biển tại các doanh nghiệpvận tải biển, dịch vụ vận tải biển, các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu

TC nghề Kinh tế - kĩ thuật Thanh Lịch.

124

Vận hành máy công trình

 

Công nhân vận hành các loại máy thi công tại các công trình xây dựng

TTGSNN-GDTX huyện Lang Cháng

 

125

Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn

 

Làm kỹ thuật viên, tổ trưởng nghiệp vụ Bàn, Bar tại các cơ sở nhà hàng/khách sạn; giám sát viên nghiệp vụ Bàn, Bar;

- CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Công thương

- TC nghề Thương mại Thanh Hóa

- TCN Nga Sơn

- Trung tâm GDNN-GDTX Sầm Sơn

126

Hướng dẫn du lịch

 

Hướng dẫn viên du lịch, điều hành, thiết kế tour, tổ chức sự kiện, hội nghị; chuyên viên kinh doanh, phát triển các dịch vụ du lịch, khách sạn.

CĐ Kinh tế - Kĩ thuật Công thương

TTGDTX – GDNN Sầm Sơn

TC nghề Thương mại Thanh Hóa

 

127

Nghiệp vụ lễ tân

đảm bảo việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp;

cam kết hoàn trả học phí nếu SV ra trường không xin được việc làm;

SV được đi làm part time trong thời gian đang học và hưởng lương theo hình thức hợp tác với nhu cầu doanh nghiệp.

Nhân viên lễ tân trong các cơ sở du lịch, nhân viên lễ tân văn phòng, khách sạn.

TC nghề Thương mại Thanh Hóa

 

128

Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn)

Theo quy định

- Làm việc trong cơ quan quản lí nhà nước về văn hóa, du lịch;

- Các doanh nghiệp Lữ hành; khách sạn, nhà hàng; các khu du lịch;

- Các trường chuyên nghiệp, cơ quan nghiên cứu về văn hóa và du lịch.

ĐH Hồng Đức

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

129

Du lịch

- Được học tập trải nghiệm du lịch quốc tế theo chính sách chia sẻ sinh viên tại trường ĐH ĐH Goerlitz/Zittau (Đức) và nhiều quốc gia khác;

- Thực hành tại các tập đoàn du lịch lớn trong nước; 

- Được làm thêm hưởng lương với hình thức Part time trong thời gian học đại học.

- Hướng dẫn viên du lịch cho các công ty lữ hành; thuyết minh viên tại các điểm du lịch; làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp du lịch - lữ hành, tổ chức sự kiện;

giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.

ĐH Hồng Đức

ĐH Văn hóa – Thể thao – Du lịch

130

Khai thác máy tàu thủy

Theo quy định

Làm các công việc của thợ máy trên tàu trong các Công ty vận tải biển, nhà máy sửa chữa, đóng tàu.

CĐ nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

131

Điều khiển tàu thủy

Theo quy định

Làm việc trên tất cả các loại tàu vận tải biển của các công ty vận tải biển trong và ngoài nước; các công ty bảo hiểm, hoa tiêu, đại lý tàu và các tổ chức có liên quan đến vận tải thủy.

CĐ nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TC nghề Kinh tế - Kĩ thuật Thanh Lịch

132

Khai thác đánh bắt hải sản

Theo quy định

Làm các công việc đánh bắt hải sản và các dịch vụ khác có liên quan ở các cở sở sản xuất, kinh doanh nghề cá. Có  thể làm thủy thủ hoặc thuyền phó trên tàu khai thác hải sản.

CĐ nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

133

Lái xe ô tô hạng B, hạng C

Theo quy định

Lái xe cho gia đình, cơ quan, công ty, dịch vụ trong lĩnh vực vận chuyển khách

CĐ kinh tế - công nghiệp Vicet

TC nghề giao thông vận tải

TC nghề Hưng Đô

134

May và thiết kế thời trang

 

Kỹ thuật, nhân viên đứng máy ngành may mặc, thiết kế mẫu, quản lý ở các xí nghiệp may, thiết kế và kinh doanh các sản phẩm may mặc…

- TC nghề Thương mại Thanh Hóa.

-

135

Bán hàng siêu thị

Đảm bảo việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp;

cam kết hoàn trả học phí nếu SV ra trường không xin được việc làm;

SV được đi làm part time trong thời gian đang học và hưởng lương theo hình thức hợp tác với nhu cầu doanh nghiệp.

Nhân viên bán hàng trong các siêu thị, cửa hàng, show room.

TC nghề Thương mại Thanh Hóa
TTGSNN-GDTX huyện Như Xuân

136

Nghiệp vụ du lịch gia đình

Hướng dẫn viên du lịch, điều hành, thiết kế tour, tổ chức các dịch vụ du lịch gia đình.

TC nghề Thương mại Thanh Hóa

137

Nghiệp vụ lữ hành

Hướng dẫn viên du lịch hoặc chuyên viên phụ trách các bộ phận: Lưu trú, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị - sự kiện; quản trị, điều hành, thiết kế tour tại các công ty du lịch.

TC nghề Thương mại Thanh Hóa

 

 

Kĩ thuật khai thác mỏ lộ thiên

Kĩ thuật viên tại các công ty, các xí nghiệp, cơ sở khai thác khoáng sản; các công ty tư vấn – khảo sát - thiết kế mỏ.

TC nghề Thương mại Thanh Hóa

 

138

Nghiệp vụ bảo quản, bán săng dầu

Làm các công việc trong doanh nghiệp, kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu và gas; Quản lý kho, cửa hàng, đại lý xăng dầu; nhân viên bán lẻ xăng dầu, nhân viên kinh doanh gas.

TC nghề Thương mại Thanh Hóa

 

139

Dịch vụ chăm sóc gia đình

Làm dịch vụ chăm sóc tại gia đình; các trung tâm cung ứng dịch vụ chăm sóc GĐ, các cơ sở dưỡng lão, người tàn tật, làng SOS; tự mở các cơ sở hoặc trung tâm cung cấp dịch vụ giúp việc GĐ, nghề nội trợ, nghề tự chăm sóc và quản lý GĐ.

- TC nghề Thương mại Thanh Hóa

- TTGDTX -GDNN huyện Sầm Sơn

 

140

Kĩ thuật điện (dạy hướng nghiệp cho HS THPT).

 

Học nghề theo yêu cầu giáo dục  hướng nghiệp

TTGDTX-GDNN Thọ Xuân

141

Bồi dưỡng văn hóa cho học sinh dân tộc thiểu số

Theo quy định

Dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

ĐH dự bị Dân tộc

 

142

Hướng nghiệp sau THPT

Theo nhu cầu xã hội

Dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

ĐH dự bị Dân tộc

 

143

Điện tử

Dạy nghề phổ thông theo chương trình 105 tiết của BGD&ĐT.

Dạy cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp Thanh Hóa

144

Điện dân dụng

145

Điện lạnh

146

Sửa chữa xe máy

147

Tin học văn phòng

148

Cắt may

149

Thêu tay

150

Nhiếp ảnh

151

Làm vườn

 

PHỤ LỤC 2. Thông tin về 64 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tên trường/Trung tâm

Địa chỉ

Tên trường

/Trung tâm

Địa chỉ

Tên trường

/Trung tâm

Địa chỉ

I. Trường Cao đẳng

 

22. Trường TC Kinh tế-Kỹ thuật Việt Trung

Xã Quảng Ninh- H.Quảng Xương- Thanh Hóa

44. Trung tâm GDNN-GDTX Bá Thước

Thị trấn Bá Thước-H.Bá Thước-Thanh Hoá

1. Trường CĐN Công nghiệp

64 Đình Hương- xã Đông Cương- TP.Thanh Hóa- Thanh Hóa

23. Trường TCN Hưng Đô

Xã Thiệu Đô- huyện Thiệu Hóa- Thanh Hóa

45. Trung tâm GDNN-GDTX Quan Sơn

Huyện Quan Sơn-Thanh Hoá

2. Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam

 Hoằng Long- TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

24. Trường TCN Kinh tế -Kỹ thuật Thanh Lịch

Hoằng Ngọc-Hoằng Hóa- Thanh Hóa

46. Trung tâm GDNN-GDTX Quan Hóa

Thị trấn Hồi Xuân-H.Quan Hoá

3. Trường Cao đẳng nghề Kinh tế công nghệ Vicet

Quảng Thành - Tp.Thanh Hóa- Thanh Hóa

25. Trường TCN Thạch Thành

 Tân Sơn- xã Thành Kim- H.Thạch Thành- TH

47. Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Lặc

Thị trấn Ngọc Lặc-Huyện Ngọc Lặc

4. Trường CĐ Nông Lâm

Km 16, Quốc lộ 47, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

26. Trường TC Bách nghệ

Số 01, đường Hàm Tử, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hoá

48. Trung tâm GDNN-GDTX Tĩnh Gia

Thị trấn Tĩnh Gia-Huyện Tĩnh Gia

5. Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

107 Bạch Đằng-Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa

27. Trường TC Kỹ thuật y dược Thanh Hóa

Số 02 đường Chi Lăng, Quảng Thành, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

49. Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Xương

Thị trấn Quảng Xương-Huyện Quảng Xương

6. Trường CĐN Nghi Sơn

Tiểu khu 4, thị trấn Tình Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

III. Trung Giáo dục nghề nghiệp

 

50. Trung tâm GDNN-GDTX Yên Định

Huyện Yên Định

7. Cao đẳng y tế Thanh Hóa

177 Hải thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá

28. Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Thuỷ

Thôn Gò Cả-xã Cẩm Sơn-huyện Cẩm Thủy-tỉnh Thanh Hóa

51. Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thanh Hóa

02/Nguyễn Phục, Quảng Thắng, TP Thanh Hóa

8. Trường CĐ Nông Lâm

Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

29. Trung tâm GDNN-GDTX Hậu Lộc

Thôn Đại Hữu- Xã Mỹ Lộc- H.Hậu Lộc- Thanh Hóa

52. Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa

02 Tây Sơn, Phú Sơn -TP.Thanh Hóa

9. Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công thương

569 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá

30. Trung tâm GDNN-GDTX Đông Sơn

Khối 3- TT.Rừng Thông- H.Đông Sơn- Thanh Hóa

53. Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp tỉnh

Đ.Lê Hoàn, TP Thanh Hóa

10. Trường CĐ Y Dược
Hợp Lực

Số 595 Nguyễn Chí Thanh, P.Đông Thọ - TPTH

31. Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc

Thị trấn Vĩnh Lộc- H.Vĩnh Lộc- Thanh Hóa

54. Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên Thanh Hóa

Đường Chi Lăng, phố Thành mai, Phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa

11. Cao đẳng Y dược Thăng Long

Quảng Thành – TP Thanh Hóa

32. Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân

Thị trấn Yên Cát- H.Như Xuân- Thanh Hóa

55. Trung tâm dạy nghề Tuấn Hiền 

130 Tống Duy Tân

65 phố Ngô Từ, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

12. Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng

Số 27 đường Hoàng Phan Thái – TP Thanh Hóa

33. Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống

Xã Minh Thọ- H.Nông Cống- Thanh Hóa

56. Trung tâm tiếng Hàn Hiền Diệp

 Đường Lê Thánh Tông, P. Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

II. Trường trung cấp

 

34. Trung tâm GDNN-GDTX Thiệu Hoá

Khu 9- TT.Vạn Hà- H.Thiệu Hóa- Thanh Hóa

57. Trung tâm dạy nghề Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

Đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa.

13. Trường TCN Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn

125B Đường Lê Lai- P. Quảng Hưng- TP.Thanh Hóa- Thanh Hóa

35. Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn

Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

58. Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa

Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

14. Trường TCN Miền núi Thanh Hoá

Xã Minh Sơn- huyện Ngọc Lặc- Thanh Hóa

36. Trung tâm GDNN-GDTX Thọ Xuân

Thị trấn Thọ Xuân- H.Thọ Xuân- Thanh Hóa

 

 

15. Trường TCN Kỹ nghệ

Số 05 Đường 3 Phú Chung Phố Tây Sơn 2- P.Phú Sơn- TP.Thanh Hóa

37. Trung tâm GDNN-GDTX Thường Xuân

Thị trấn Đồng Mới- H.Thường Xuân- Thanh Hóa

IV. Các trường đại học

 

16. Trường TCN Xây dựng

P. Quảng Hưng- TP.Thanh Hóa- Thanh Hóa

38. Trung tâm GDNN-GDTX Mường Lát

Thị trấn Mường Lát- H.Mường Lát- Thanh Hóa

59. Trường ĐH Hồng Đức

565 Quang Trung - P Đông Vệ-TP. Thanh Hóa

17. Trường TCN Thương mại Du lịch

272 Phố Môi- Quảng Tâm- TP Thanh hóa

39. Trung tâm GDNN-GDTX Sầm Sơn

Thị xã Sầm Sơn-Thanh Hoá

60. Trường ĐH Dự bị dân tộc

Sầm Sơn, TP Thanh Hóa

18. Trường TC PT-
Truyền hình

Xã Quảng Thọ- H.Quảng Xương- Thanh Hóa

40. Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng hóa

Xã Hoằng Đạo-H.Hoằng Hoá-
Thanh Hoá

61. Trường ĐH Văn hóa-Thể thao-Du lịch

561 Quang Trung 3 - P.Đông Vệ  - TP.Thanh Hóa

19. Trường TCN Giao thông vận tải

Số 02 Dốc Ga- P.Phú Sơn- TP.Thanh Hóa- Thanh Hóa

41. Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung

Thị trấn Hà Trung-H.Hà Trung-Thanh Hoá

62. Phân viện ĐH Y

Đông Vệ, TPTH

20. Trường TCN Bỉm Sơn

Đường Trần Phú- P.Lam Sơn- TX.Bỉm Sơn- Thanh Hóa

42. Trung tâm GDNN-GDTX Như Thanh

Thị trấn Bến Sung-H.Như Thanh-Thanh Hoá

63. Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Phân hiệu Thanh Hóa

TX.Bỉm Sơn - Thanh Hóa

21. Trường TCN Nga Sơn

Thị trấn Nga Sơn- H.Nga Sơn- Thanh Hóa

43. Trung tâm GDNN-GDTX Lang Chánh

Xã Tân Phúc -H.Lang Chánh Thanh Hoá.

64. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Quảng Hưng, TPTH

                                                                                                               


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing