Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bạn cần hiểu ngành học, nghề, nghề nghiệp, việc làm
Cập nhật lúc: 03:51 PM ngày 19/05/2020

 

Ngành học là một lĩnh vực hoạt động về chuyên môn khoa học, kinh tế, văn hóa nói chung. Ví dụ ngành Toán, ngành cơ khí.

Ngành học còn được gọi là ngành đào tạo. Đây là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn của một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, khoa học nhất định. Chuyên ngành đào tạo hẹp và sâu hơn ngành học. Nó là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu của một ngành đào tạo. Ví dụ ngành sư phạm Ngữ văn, chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Văn-Tiếng Việt.

Nghề là một lĩnh vực lao động được tập hợp từ nhiều hoạt động có cùng các đặc điểm chuyên môn; Là công việc chuyên làm theo sự phân công lao động của xã hội. Ví dụ nghề dạy học, nghề nông.

Nghề nghiệp là việc mà một người sẽ phải cố gắng để làm tốt công việc của mình sao cho phù hợp với khả năng, trình độ, lòng đam mê; Là một lĩnh vực hoạt động lao động mà trong đó, nhờ được đào tạo, con người có được những tri thức, kỹ năng để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Việc làm là công việc được giao cho làm và được trả công. Ví dụ việc coi thi, việc chấm thi, việc dạy, việc quản sinh trong trường học. Việc làm là hoạt động lao động hợp pháp, tương đối ổn định, tạo ra thu nhập hoặc có khả năng tạo ra thu nhập cho người thực hiện.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing