Kế hoạch tổ chức thi đánh giá trình độ Tiếng Anh B1 theo khung châu Âu cho học viên cao học

Cập nhật lúc: 07:37 SA ngày 27/11/2013

Thực hiện Công văn số 2119/BGDĐT-GDĐH ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học; Quyết định số 859/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức, để đảm bảo cho học viên cao học đủ điều kiện bảo vệ  luận văn thạc sĩ theo quy định, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức thi đánh giá trình độ Tiếng Anh B1 theo khung châu Âu cho học viên cao học tuyển sinh từ năm 2012, như sau:

          1. Đối tượng được đánh giá:

          - Học viên cao học tuyển sinh năm 2012 của các chuyên ngành: Toán Giải tích K4; Văn học VN K3; Ngôn ngữ VN K3; LL&PPDH Văn - Tiếng Việt K1; Khoa học cây trồng K5; Học viên cao học tuyển sinh năm 2011 chưa đạt chuẩn Tiếng Anh;

         - Các đối tượng khác có nhu cầu.

          2. Thời gian, địa điểm:

          - Thời gian: ngày 21 và 22 tháng 12  năm 2013;

          - Địa điểm: Nhà A3 cơ sở II - Trường Đại học Hồng Đức (307 Lê Lai-Phường Đông Sơn-Thành phố Thanh Hóa).

          3. Kinh phí: Người dự thi đóng góp theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

          4. Tổ chức thực hiện:

      - Các Khoa/Bộ môn quản lý chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thông báo cho học viên cao học đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ Tiếng Anh tại bộ phận Sau đại học - phòng Đào tạo  trước ngày 09 tháng 12  năm 2013;

     - Phòng Đào tạo đề xuất thành lập Hội đồng thi đánh giá và công nhận kết quả cho thí sinh dự thi; phối hợp với phòng KH-TC, các đơn vị liên quan lập dự trù kinh phí tổ chức thi;

     - Học viên có nhu cầu ôn tập liên hệ trực tiếp với khoa Ngoại ngữ trường Đại học Hồng Đức./.

Chi tiết xem tại đây

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40099929