Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo học bổng
Cuộc thi “Green Talents 2020” được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) từ năm 2009 nhằm thúc đẩy trao đổi quốc tế các ý tưởng xanh sáng tạo từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Chương trình tôn vinh 25 nhà nghiên cứu quốc tế trẻ mỗi năm, sáng kiến này đã thúc đẩy thành công việc trao đổi toàn cầu các ý tưởng xanh sáng tạo trong lĩnh vực bền vững. Cho đến nay, 257 nhà khoa học xuất sắc từ 69 quốc gia đã được trao giải thưởng vì những thành tựu to lớn của họ cống hiến cho cộng đồng, quốc gia và xã hội của họ bền vững hơn.
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (cơ quan đại diện tại Việt Nam là Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội) thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2020 như sau:
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ bang Kê-bếch, Ca-na-đa, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh học bổng miễn học phí phụ thu của Kê-bếch năm 2020 như sau:
Căn cứ Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học nước Cộng hòa Bun-ga-ri, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Bun-ga-ri năm 2020 như sau:
Qũy học bổng Volkswagen hân hạnh trao tặng các suất học bổng dành cho các nhà nghiên cứu trên thế giới thuộc tất cả các lĩnh vực. Hàng năm sẽ có từ 10 đến 15 suất học bổng được trao.
Viện Friedrich Ebert (The Friedrich Ebert Foundation) là tổ chức chính trị Đức trực thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD). Viện đang mở đơn học bổng sau đại học cho sinh viên các quốc gia đang phát triển. Học bổng dành cho ứng viên mong muốn theo học vị trí tiến sĩ trong mọi lĩnh vực.
Ứng viên được chào đón nộp đơn học bổng Tiến sĩ LMU Munich tại Trung tâm Toán học và Triết học Munich (Munich Center for Mathematical Philosophy - MCMP) ở Đức. Học bổng được lập nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các sinh viên quốc tế. Triết lí Toán là một trong những ứng dụng của phương pháp toán học trong triết học, đang trải qua hàng loạt sự bùng nổ trong đa dạng các lĩnh vực của triết học. Phương pháp toán học hiện tại không chỉ được áp dụng trong lí luận học, triết học về ngôn ngữ, triết học về khoa học và lí luận về toán học mà còn được áp dụng trong giáo dục đạo đức, triết học về chính trị và cả triết học về tôn giáo.
1
Các tin khác