Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2011-2012, phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013
Cập nhật lúc: 08:58 AM ngày 10/04/2013
Thực hiện Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012, Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức (CBVC) ngày 24/10/2011 về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2011-2012; sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết với sự nỗ lực phấn đấu của các tổ chức chính trị, đơn vị, của CBVC; đến nay nhà trường đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2011-2012 với những kết quả cụ thể sau:

Download tại đây.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing