Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
BÁO CÁO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2011-2012
Cập nhật lúc: 10:01 AM ngày 11/01/2013
Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) của Nhà trường gắn liền với công tác học sinh, sinh viên (HSSV). Trong nhiều năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu rất coi trọng và có sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, cụ thể đối với công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trong trường nói chung và đối với đối tượng người học nói riêng. Để đảm bảo ANCT, TTATXH trong đối tượng người học, Nhà trường đã tổ chức các hoạt động chủ yếu, gồm:

       1. Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nan xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS của Trường (gọi tắt là BCĐ 212); trong đó, Trưởng ban là một ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác HSSV; BCĐ 212 có quy chế, kế hoạch hoạt động từng học kỳ, năm học.
      2. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục: Người học được thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, đầu năm học, cuối khóa học; trong đó có nhiều nội dung phục vụ việc đảm bảo ANCT, TTATXH như: Quy chế HSSV (QC 42), Quy chế ngoại trú của HSSV (QC 27), quy chế công tác HSSV nội trú (QC 27), quy định về công tác đảm bảo ANCT, TTATXH (QĐ 46), quy định về xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy (QĐ 48), nội dung giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, ATGT… Nhà trường hướng dẫn quy trình công tác HSSV ngoại trú, quán triệt nội quy khu nội trú, nội quy phòng ở khu nội trú cho các đối tượng người học (chủ yếu là hệ CQTT, sinh viên Lào cũng được quán triệt, học tập các văn bản trên từ đầu khóa học). Các văn bản của Đảng và Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, UBND các cấp có liên quan được lồng ghép trong “Tuần SH CD HSSV” và các hoạt động ngoại khóa của trường. Năm học 2011-2012, HSSV hệ CQTT được nghe báo cáo thời sự 3 lần; trong đó có nhiều nội dung liên quan đến ĐBANCT, TTATXH; Nhà trường đã tổ chức lễ phát động năm ATGT, Lễ phát động hưởng ứng tháng cao điểm ATGT QG; hưởng ứng thực hiện chỉ thị 04 của BTV Thành ủy TP Thanh Hóa… và nhiều hoạt động truyền thông để tăng cường nhận thức cho người học về đảm bảo ANCT, TTATXH. Thành lập tủ sách Pháp luật, đặt “Hòm thư cứu bạn”, “Đường dây nóng đảm bảo ANTT”…
       3. Ngày 31/8/2011, Nhà trường đã tổ chức cho 100% HSSV hệ CQTT ký cam kết thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP, các Nghị định: 47/CP, 51/CP, 11/CP, Chỉ thị 04 của BTV Thành ủy thành phố Thanh Hóa.
      4. Ngoài việc thường xuyên nắm tình hình người học nội, ngoại trú; mỗi năm học, Nhà trường phối hợp với địa phương, công an tổ chức 02 đợt tổng kiểm tra HSSV nội, ngoại trú; tổ chức hội nghị giao ban công tác HSSV ngoại trú vào tháng 6 hằng năm. Hiện nay trường đã và đang tham gia vào mô hình liên kết Phường – Trường đảm bảo ANTT với phường Đông Sơn (năm thứ 10), mô hình liên kết Phường – Trường – Viện đảm bảo ANTT với phường Đông Vệ (năm thứ 1).
      5. Ban chỉ đạo 212 chủ trì, phối hợp với các đoàn thể, tổ chức và các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ giáo dục giới tính, phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội cho cán bộ, HSSV cốt cán. Tổ cộng tác viên HSSV được lựa chọn, thành lập và hoạt động hiệu quả.
     6. Tăng cường các hoạt động VTM, cải thiện đời sống tinh thần cho CBCC, HSSV góp phần đắc lực đảm bảo ANCT, TTATXH.
     7. Tổ chức thực hiện kịp thời công tác khen thưởng, kỷ luật trong lĩnh vực PCTP, PCTNXH, PC AIDS. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc phối hợp Nhà trường – gia đình để giáo dục HSSV cá biệt; các trường hợp HSSV vi phạm kỷ luật đều được gửi quyết định kỷ luật về địa phương nơi HSSV đăng ký nhân khẩu thường trú. 
* Đánh giá chung:
     Trong nhiều năm học vừa qua và trong năm học 2011-2012, công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trong HSSV của Trường Đại học Hồng Đức được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, kịp thời theo sự chỉ đạo của cấp trên; vì vậy, ANCT, TTATXH trong HSSV được giữ vững, góp phần đảm bảo sự ổn định chính trị của Nhà trường.
                                                   TP CÔNG TÁC HSSV
                                                            (Đã ký)
                                                       Phạm Anh Đức


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing