Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu phòng công tác học sinh sinh viên
Cập nhật lúc: 09:37 AM ngày 13/03/2013
Phòng Công tác HSSV tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác chính trị, quản lý HSSV của trường.

 Nhiệm vụ phòng Công tác HSSV được giao gồm:  

1.      Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào trường; xử lý những trường hợp HSSV không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ nhập học theo qui định.

2.      Phối hợp với các khoa sắp xếp, bố trí HSSV vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn; chỉ định Ban đại diện lớp.

3.      Tiến hành làm thẻ HSSV; triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV.

4.      Phối hợp với phòng đào tạo, các khoa, phòng ban có liên quan tổ chức cho HSSV tham gia thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học .

5.      Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với HSSV.

6.      Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV.

7.      Phối hợp với Ban quản lý nội trú kiểm tra HSSV trong việc chấp hành Qui chế công tác HSSV nội trú, kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm.

8.      Là đầu mối tổ chức, triển khai, theo dõi công tác HSSV ngoại trú.

9.      Phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong Nhà trường.

10. Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến HSSV.

11. Tổ chức hoạt động của Trung tâm tư vấngiới thiệu việc làm cho HSSV

12. Phối hợp quản lý HSSV người nước ngoài đến học tập tại trường.

13. Tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân HSSV” theo qui định của Bộ GD&ĐT.

14. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV.

15. Tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục- Thể thao mang tính chất giáo dục, rèn luyện HSSV .

16. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV .

17. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá, phân loại rèn luyện của HSSV.

18. Phối hợp tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

19. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với HSSV, làm đầu mối giải quyết và trả lời các khiếu nại của HSSV. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học đối với HSSV.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing