Thông báo về việc tổ chức hội thảo cấp trường “Các biện pháp thực hiện chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo hệ thống tín chỉ”
Cập nhật lúc: 04:02 CH ngày 13/03/2013
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2012 – 2013, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học cũng như nâng cao năng lực cho những người giáo viên tiểu học trong hệ thống đào tạo theo tín chỉ hiện nay, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học.

 

1. Tên hội thảo                                                                                              

“Các biện pháp thực hiện chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo hệ thống tín chỉ”

2. Mục tiêu, nội dung của hội thảo

Xác định các biện pháp chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học theo hệ thống tín chỉ. 

3. Thời gian:  Dự kiến ngày 25/4/2013. 

4. Địa điểm:  Phòng 206A5, Cơ sở 2 trường Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – Phường Đông Sơn – Tp Thanh Hóa.  

5. Bài viết tham gia hội thảo

- Nhà trường trân trọng kính mời CBGV, các đơn vị thuộc Trường Đại học Hồng Đức tham gia viết bài cho Hội thảo; 

 - Bài viết tập trung vào một trong các chủ đề:

+ Các biện pháp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học.

+ Các biện pháp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng chuẩn năng lực của người tốt nghiệp (về kiến thức; về kỹ năng; về thái độ, hành vi; về kỹ năng mềm; về tiếng Anh; về công nghệ thông tin ...)

+ Các biện pháp nhằm nâng cao khả năng đáp ứng chuẩn năng lực của người giáo viên tiểu học.

- Quy định và thể lệ bài viết: 

Mỗi bài viết không vượt quá 05 trang A4; kiểu chữ: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 13 - 14; lề trái: 3 cm, lề phải: 2 cm.

- Thời gian nhận bài:

 

Bài viết được đánh máy (có chữ ký của tác giả) và file điện tử kèm theo gửi về nhà trường trước ngày 10 tháng 4 năm 2013 theo địa chỉ: Văn phòng khoa Sư phạm tiểu học - nhà A5 - Cơ sở 2 - Trường Đại học Hồng Đức (TS.Nguyễn Mạnh Chung – Phó Trưởng khoa Sư phạm tiểu học); Email: chunganh1966@gmail.com; hoặc: CN.Trần Thị Kim Dung - CV phòng QLKH&CN; Email: ngocdung1797@gmail.com

6. Thành phần tham dự Hội thảo

 Đại diện Ban Giám hiệu, các phòng ban chức năng, các khoa đào tạo, đại diện các đơn vị có liên quan, các cán bộ có bài tham luận, khách mời và cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm đến chủ đề Hội thảo. 

Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung và kế hoạch theo thông báo này./.

 

      Xem file đính kèm:

  HT cấp trường các biện pháp thực hiện chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo GVTH hệ TC(KSPTH)


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

đơn vị trực thuộc
số lượt truy cập