QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ HSSV
Cập nhật lúc: 02:08 CH ngày 27/02/2013
Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã tiến hành họp xét kỷ luật các sinh viên vi phạm quy chế HSSV. Ngày 11 tháng 01 năm 2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Hông Đức đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-ĐHHĐ, số 33/QĐ-ĐHHĐ, 37/QĐ-ĐHHĐ, 32/QĐ-ĐHHĐvề việc kỷ luật đối với các sinh viên vi phạm quy chế HSSV (có danh sách kèm theo).

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KỶ LUẬT

TT

Họ và tên

MSSV

Lớp

Lý do

Hình thức kỷ luật

1

Nguyễn Thị Mến

1164020034

K14A ĐH QTKD

Vi phạm quy chế HSSV

Cảnh cáo trước toàn trường

2

Nguyễn Văn Duy

1164020065

K14B ĐH QTKD

Vi phạm quy chế HSSV

Cảnh cáo trước toàn trường

3

Bùi Hà Ly

126T020026

K41 TC Kế toán

Vi phạm quy chế HSSV

Cảnh cáo trước toàn trường

4

Lê Tuấn Sơn

117401T062

K2A ĐH KT (LT)

Vi phạm quy chế HSSV

Cảnh cáo trước toàn trường

5

Hoàng Thị Lan Anh

1161010003

K14A DDHSP Toán

Vi phạm quy chế HSSV

Cảnh cáo trước toàn trường

6

Hoàng Thị Thùy Linh

 

K12A ĐH KT (VHVL)

Vi phạm quy chế HSSV

Cảnh cáo trước toàn t


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

đơn vị trực thuộc
số lượt truy cập