Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Mục tiêu chất lượng năm học 2012 - 2013
Cập nhật lúc: 03:36 PM ngày 14/01/2013
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP Năm học 2012 - 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1474 /QĐ-ĐHHĐ ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Hiệu...

 

 File đính kèm
+ _42_23_MTCL 2012-2013.doc

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing