Hội Đồng Trường

Cập nhật lúc: 09:11 CH ngày 13/07/2020

Theo Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 và Quyết định số 4556/QĐ-UBND  ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG:

PGS.TS. Lê Viết Báu

Điện thoại:  0912276151

Email: levietbau@hdu.edu.vn

levietbau@yahoo.com

VP: P609, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ

 

 

2. Danh sánh các thành viên Hội Đồng trường:

Xem chi tiết danh sách tại đây!

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39267120