Tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018 – 2019

Cập nhật lúc: 04:31 CH ngày 05/06/2019

Ngày 05/06/2019, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học, công nghệ (KH&CN) và hợp tác quốc tế (HTQT) Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2018 – 2019. Hội nghị, nhằm đánh giá kết quả hoạt động KHCN và HTQT, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

 

Toàn cảnh Hội Thảo

Tham dự Hội nghị, có TS. Lê Đình Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa; đại diện Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa, Sở Ngoại Vụ tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa; Về phía Trường Đại học Hồng Đức có PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường; Các đồng chí là Trưởng các đơn vị và đoàn thể cấp trường, thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, Trưởng bộ môn và trợ lý NCKH, trợ lý HTQT, chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cao năm học 2018 - 2019, cán bộ, giảng viên (CBGV) được Nhà trường khen thưởng về KHCN và HTQT.

PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng cùng trưởng phòng QLKH&CN, Trưởng phòng HTQT đã chủ trì hội nghị.

TS. Lê Đình Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

 Hội nghị đã nghe TS. Ngô Chí Thành – Trưởng phòng QLKH&CN trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động KHCN và HTQT năm học 2018 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020, báo cáo nêu rõ: Trong năm học 2018 - 2019, hoạt động nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng chuyển giao KH&CN tiếp tục được đẩy mạnh, phục vụ trực tiếp việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nước. Số lượng đề tài, dự án khoa học các cấp của CBGV Nhà trường trong năm học đạt được nhiều kết quả nổi bật với tổng số 62 đề tài, dự  án các cấp được phê duyệt mới, trong đó có 2 đề tài, dự án thuộc Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia – Nafosted; nghiệm thu 01 đề tài cấp Nhà nước và bắt đầu triển khai dự án cấp Nhà nước thuộc Chương trình nông thôn miền núi; thực hiện mới 08 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và hiện đang đề xuất Bộ GD&ĐT phê duyệt thực hiện 05 cấp bộ; 43 đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở. Chất lượng và khả năng ứng dụng của các đề tài, dự án, nhìn chung, các đề tài dự án đã và đang được triển khai đều có tính ứng dụng, tính khả thi cao và khá toàn diện trong hầu hết các lĩnh vực... Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ và sinh viên đã thực sự trở thành một sân chơi khoa học, tạo nên phong trào sôi nổi trong NCKH của Nhà trường, với 104 đề tài NCKH sinh viên được thực hiện, trong đó có 54 đề tài cấp khoa, 50 đề tài dự thi cấp trường và cấp bộ, đặc biệt là có 3 nhóm sinh viên tham dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Kết quả cả ba đề tài của ba nhóm sinh viên này đều đạt giải, trong đó: Đề tài “Một số định lý điểm bất động cho ánh xạ đa trị trong không gian metric” do nhóm sinh viên Nguyễn Thị Hồng, Lưu Thị Phương lớp K18 ĐHSP Toán thực hiện đạt giải Nhì và được Bộ GD&ĐT lựa chọn tham gia đoàn học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hà Nội; Các đề tài, dự án KH&CN này, đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV, chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo tại trường cho các lĩnh vực, ngành nghề, khu vực kinh tế của địa phương và đất nước; Cung cấp luận chứng khoa học cho việc xây dựng các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng khẳng định vị thế và thương hiệu của Nhà trường trong cộng đồng KH&CN trong nước và quốc tế. Các công trình nghiên cứu của Nhà trường ngày càng có chất lượng, gắn với địa chỉ ứng dụng cụ thể và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài tỉnh.

PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, PHT Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Cùng với hoạt động KH&CN, hoạt động HTQT của Nhà trường luôn được chú trọng và đẩy mạnh, đã có nhiều đơn vị chủ động hơn trong công tác HTQT. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào có bước phát triển tốt cả về số lượng và chất lượng. Các chương trình liên kết đào tạo và hợp tác NCKH với các trường đại học nước ngoài tiếp tục được triển khai và đạt được những kết quả tốt như: Chương trình phối hợp đào tạo và NCKH với trường Zielona Gora, Ba Lan; Chương trình liên kết đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh với Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận, đóng góp của cá nhân cũng như đơn vị nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động KHCN và HTQT của Nhà trường; nghe TS. Ngô Chí Thành – Trưởng phòng QLKH&CN thay mặt Nhà trường giải trình các ý kiến, kiến nghị từ Hội nghị tổng kết của các đơn vị trong toàn trường về lĩnh vực KHCN và HTQT.

TS. Ngô Chí Thành – Trưởng phòng QLKH&CN trình bày dự thảo báo cáo
Tổng kết hoạt động KHCN và HTQT năm học 2018 - 2019,
phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Lê Đình Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm học 2018 – 2019 và tiềm năng thế mạnh về hoạt động KHCN và HTQT của Nhà trường. Trong thời gian tới, Nhà trường cần có sự đánh giá hiệu quả của các hoạt động KHCN, đặc biệt là các đề tài, dự án KH&CN đã thực hiện; cần quan tâm, tham gia các hội thi KHCN của tỉnh như: Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật công nghệ; Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa.... Đồng thời, phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế để đề xuất các đề tài dự án, các nhiệm vụ KHCN cấp cao thu hút nguồn lực và triển khai các công trình KHCN và HTQT đạt kết quả cao nhất, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước.

 Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong các hoạt động  KHCN và HTQT năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN và HTQT.

TS. Phạm Thế Anh - Trưởng khoa CNTT&TT phát biểu tại Hội nghị
 
ThS. Phạm Anh Giang - Trưởng phòng KHTC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương những thành tích đạt được trong năm học 2018 – 2019 của tập thể CBGV và HSSV Nhà trường. Đồng thời, Phó Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Xây dựng chiến lược phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Đại học Hồng Đức từ các kết quả nghiên cứu KH&CN. Tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài các cấp; các hội nghị, hội thảo, các chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên; chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với nước ngoài; đẩy mạnh công bố quốc tế đồng đều hơn ở các đơn vị; quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo Lưu học sinh Lào tại trường. Tiếp tục chuẩn hóa Tạp chí khoa học theo yêu cầu, quy định của Hội đồng Chức danh giáo sự Nhà nước và tiếp cận chuẩn hóa quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản và quy trình quản lý hoạt động KH&CN và HTQTthực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ KH&CN và HTQT, phấn đấu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động KH&CN và HTQT để vừa nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường, vừa góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa quê hương đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế./.

Đại biểu tham dự Hội nghị
 
 
PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, PHT Nhà trường
trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc
 trong hoạt động KHCN 
 
PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, PHT Nhà trường
trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc 
trong hoạt động HTQT
 
PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, PHT Nhà trường
trao giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
trong hoạt động HTQT
 
 
PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, PHT Nhà trường
và TS. Ngô Chí Thành - Trưởng phòng QLKH&CN trao giấy khen
và phần thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN
BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39109589