Hội thảo “Giải pháp giải quyết vấn đề dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay”

Cập nhật lúc: 04:45 CH ngày 05/04/2021

Sáng ngày 05/04/2021, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp giải quyết vấn đề dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay”.Tham dự hội thảo có PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo các phòng, ban chức năng; các tác giả có bài tham luận; cán bộ, giảng viên và đông đảo các bạn sinh viên khoa LLCT – Luật.

Với 24 tham luận của các nhà khoa học, các cán bộ giảng viên trong và ngoài trường, hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận về những nội dung chủ yếu sau: (1) Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề dân tộc và giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc; (2) thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc; (3) giải pháp giải quyết vấn đề dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, Hội thảo đã làm rõ một số nội dung xoay quanh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; giải pháp xoá đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam; giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong quá trình đổi mới ở Việt Nam (1986 -2020); đoàn kết dân tộc – bài học quý giá trong hội nhập quốc tế hiện nay…

Hội thảo cũng tập trung trao đổi về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong cuộc đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng nước ta.

Hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, nhà khoa học, các nghiên cứu viên, các cán bộ giảng viên và sinh viên trao đổi, thảo luận làm rõ vấn đề dân tộc và mối quan hệ giữa các dân tộc trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Qua đó, đề xuất được các giải pháp giải quyết tốt hơn vấn đề dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, góp phần xây dựng môi trường hoà bình, an ninh và ổn định cho đất nước phát triển bền vững./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội thảo
 
TS. Nguyễn Văn Thụ - Giảng viên khoa LLCT - Luật trình bày tham luận tại Hội thảo
 
ThS. Vũ Thị Lan - Giảng viên khoa LLCT - Luật phát biểu tại Hội thảo
 
BBT website

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
40026868