Chương trình học bổng liên kết dành cho tiến sĩ giữa trường ĐH Hồng Đức và ĐH Wollongong, Úc

Cập nhật lúc: 09:42 SA ngày 23/03/2017

 - Biên bản ghi nhớ:

http://hdu.edu.vn/NewsImages/file/01%20Balan/MOU.pdf

- Thông tin chi tiết:

http://www.uow.edu.au/research/grs/prospective/UOW212922.html

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
40021131