Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG PHÊ DUYỆT
Cập nhật lúc: 04:32 PM ngày 17/01/2013

 

STT

Tên hội thảo

Cấp hội thảo

Thời gian thực hiện

1

 Thực trạng và giải pháp phát triển ngôn ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động làm quen văn học và hoạt động làm quen với môi trường xung quanh.

Hội thảo cấp khoa

Kì 2

(Đã thực hiện)

2

Phát triển tư duy toán học cho trẻ mẫu giáo qua các bài toán Sudoku

Hội thảo cấp BM

(BM Toán sinh)

Kì 1

(Đã thực hiện)

3

Nâng cao chất lượng rèn nghề cho sinh viên mầm non trong công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ.

Hội thảo cấp BM

(BM Toán sinh)

Kì 1

(Đã thực hiện)

4

Phát triển tư duy toán học cho trẻ mẫu giáo qua các bài toán suy luận đơn giản.

Hội thảo cấp BM

(BM Toán sinh)

Kì 1

(Đã thực hiện)

5

Bệnh tật, những tai nạn đặc trưng của trẻ mầm non và cách phòng chống.

Hội thảo cấp BM

(BM Toán sinh)

Kì 2

(Đã thực hiện)

6

Phát triển tư duy toán học cho trẻ mẫu giáo qua các hoạt động với môn tạo hình.

Hội thảo cấp BM

(BM Toán sinh)

Kì 2

7

Các học phần đào tạo giáo viên mầm non thuộc bộ môn văn - MTXQ và việc vận dụng

Hội thảo cấp BM

(BM Văn - MTXQ)

Kì 2

8

Văn học trẻ em trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non.

Hội thảo cấp BM

(BM Văn - MTXQ)

Kì 1

(Đã thực hiện)

9

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần thuộc bộ môn Văn - MTXQ

Hội thảo cấp BM

(BM Văn - MTXQ)

Kì 1

(Đã thực hiện)

10

Các thể loại tự sự trong văn học dân gian người Thái Thanh Hóa

Hội thảo cấp BM

(BM Văn - MTXQ)

Kì 2

(Đã thực hiện)

11

Văn học dân gian Nga Sơn - Thanh Hóa

Hội thảo cấp BM

(BM Văn - MTXQ)

Kì 2

(Đã thực hiện)

12

Một số vấn đề tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Hội thảo cấp BM

(BM Văn - MTXQ)

Kì 2

13

Văn học dân gian người Thái Việt Nam

Hội thảo cấp BM

(BM Văn - MTXQ)

Kì 2

(Đã thực hiện)

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing