Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Năm học 2011 – 2012
Cập nhật lúc: 02:13 PM ngày 17/01/2013

 

TT

                        Kế hoạch thực hiện

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

 

 

 

1

- Họp phân công GVCN - CVHT

- GVCN-CVHT lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2011 - 2012báo cáo lãnh đạo khoa

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học 2011-2012

 

 

Tháng 8/2011

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

 

 

2

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 9- 2011. năm học 2011-2012.

- Triển khai kế hoạch đại hội lớp-chi đoàn đối với các lớp chính qui K12; K11; K14A,B;C K13A,B;K33; K31; K32; K23A,B; K24A,B; K25A,B

- Ban lãnh đạo khoa và liên chi đoàn khoa ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ trong ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn

- Tiếp sinh các lớp chính qui K14, K33,K25;ổn định tổ chức lớp

 

 

Tháng 9/2011

 

 

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

 

 

3

 

 

 

 

*

 

 

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 10/2011 năm học 2011-2012

- Triển khai kế hoạch đại hội lớp-chi đoàn đối với các lớp chính qui K24A,B; K12, K31,K23.K11;K14A,BC K32;K33

- Ban lãnh đạo khoa và liên chi đoàn khoa ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ trong ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn

- Các lớp sinh hoạt toạ đàm ngày 20-10

- Các lớp K14 và K33 lập danh sách và dự thi kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh

 

 

 

 

Tháng 10/2011

 

 

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

 

4

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 11/2011 năm học 2011-2012

- Các lớp K12 và K31 lập danh sách học bồi dưỡng môn tiếng Anh

- Sinh hoạt phong trào văn thể mĩ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

- Lãnh  đạo  khoa, bí  thư LCĐ, Lớp  trưởng , bí  thư các lớp kí cam kết thực hiện kì thi nghiêm túc

 

 

 

 

Tháng 11/2011

 

 

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

5

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 12/2011 năm học 2011-2012

- Các hoạt động kỉ niệm ngày toán quốc kháng chiến, ngày quốc phòng toàn dân

- Các lớp K11, K12,K13A,B,C; K31, K32;K23A,B;K24A,B thực hiện kì thi nghiêm túc

 

 

Tháng 12/2011

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

 

 

6

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 01/2012 năm học 2001-2012

- Các GVCN-CVHT của các lớp K11, K1, K13A,B, K31,K32, K24A,B phân loại điểm rèn luyện, điểm học tập của sinh viên và báo cáo lãnh đạo khoa

- Các lớp K12, K13A,B, K11, K31, K32,K24A,B;K33, K25A,B  thực hiện lịch học kì II năm học 2001-2012

- Các lớp K11,K12, K31, K32,K13A,B thực hiện kì thi nghiêm túc

 

 

Tháng 01/2012

 

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

 

 

7

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 02/2012 năm học 2011-2012

-Triển khai các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đảng 3/2

- Các GVCN-CVHT của các lớp K14A,B,C, K33,K25A,B phân loại điểm rèn luyện, điểm học tập của sinh viên và báo cáo lãnh đạo khoa

- Các lớp thực hiện lịch học kì II năm học 2011-2012

- Tổ chức cho SV về nghỉ tết nguyên đán an toàn, tiết kiệm

 

 

 

 

 

Tháng 2/2012

 

 

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

8

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 03/2012 năm học 2011-2012

-Triển khai các hoạt động kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3

 

Tháng 3/2012

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

9

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 04/2012 năm học 2011-2012

- Nhắc nhở SV hoàn thành đề tài NCKH, KLTN và báo cáo trước hội đồng Khoa học và đào tạo khoa

 

Tháng 4/2012

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

10

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 05/2010 năm học 2011-2012

- SV hoàn thành đề tài NCKH, KLTN và báo cáo trước hội đồng Khoa học và đào tạo khoa, trường

- Các lớp K14A,B,C, K12, K11, K31, K32,K24A,B; K25A,B thực hiện kì thi nghiêm túc

 

Tháng 5/2012

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

11

- Các GVCN-CVHT ổn định tổ chức lớp và triển khai kế hoạch chủ nhiệm lớp tháng 05/2011 năm học 2011-2012

- Các lớp K14A,B,C, K33, K25 thực hiện kì thi nghiêm túc

- Tổ chức cho SV về nghỉ hè an toàn, tiết kiệm

 

 

Tháng 6/2012

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 

 

12

- SV nghỉ hè

- Lãnh đạo khoa dự kiến phân công GVCN-CVHT năm học 2011-2012

 - Các GVCN-CVHT chuẩn bị kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học 2011-2012

 

Tháng 7/2012

Lãnh đạo khoa. LCĐ,

GVCN-CVHT, QLSV

 
 File đính kèm
+ HDU_40_11_KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GVCN-CVHT 2011-2012.doc

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing