Chương trình Liên kết đào tạo bậc đại học với trường ĐH RMUTT, Thái lan

Cập nhật lúc: 08:35 SA ngày 16/03/2017

 

- Biên bản hợp tác trong đào tạo với trường Đại học RMUTT, Thái Lan:

http://hdu.edu.vn/NewsImages/file/01%20Balan/bi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n%20h%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20trong%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o.pdf

-  QĐ của bộ GD&DT cho phép thực hiện chương trình liên kết đào tạo với trường ĐH RMUTT, Thái Lan:

http://hdu.edu.vn/NewsImages/file/01%20Balan/QD%20cho%20fep%20thuc%20hien%20chuong%20trinh%20LKDT%20voi%20RMUTT.pdf

- Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế giữa trường ĐH Hồng Đức và ĐH công nghệ hoàng gia Thanyaburi Thái Lan:

http://hdu.edu.vn/NewsImages/file/01%20Balan/To%20gap%20ve%20CTLK%20voi%20RMUTT%20Thai%20Lan.pdf

 

Album

số lượt truy cập
40021112