Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Đề cương ôn thi olimpic môn Toán Giải tích
Cập nhật lúc: 02:16 PM ngày 07/01/2013
Năm 2012 - 2013

 1. Dãy số :

- Dãy hội tụ, dãy đơn điệu, dãy bị chặn. Giới hạn vô cùng

- Các tính chất và các phép toán về dãy hội tụ.

- Tìm giới hạn của các dãy số.

2. Hàm số:

- Định nghĩa hàm số, miền xác định, miền giá trị, hàm đơn điệu, hàm bị chặn, hàm tuần hoàn, hàm chẵn, hàm lẻ, hàm ngược.

- Giới hạn hàm số.

- Sự liên tục của hàm số, các tính chất của hàm liên tục.

3. Phép tính vi phân hàm một biến:

- Định nghĩa đạo hàm, hàm khả vi và các phép toán về đạo hàm.

- Các định lý: Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy, L’Hospital.

- Cực trị, GTLN, GTNN của hàm số.

4. Phép tính tích phân hàm một biến.

- Nguyên hàm và tích phân bất định.

- Các phương pháp tính tích phân bất định.

- Tích phân các hàm hữu tỷ, vô tỷ, hàm lượng giác.

- Hàm khả tính và tích phân xác định.

- Các phương pháp tính tích phân xác định. 

 

Đề cương môn : Toán Đại số (Ôn thi Olympic Toán SV cấp trường)

1. Ma trận :

- Các phép toán trên các ma trận

- Hạng của ma trận

2. Định thức:

3. Hệ phương trình tuyến tính:

 

 

TRƯỞNG KHOA                                                                                                       NGƯỜI LÀM ĐỀ CƯƠNG

 

 

 

 

 

 

           Mai Xuân Thảo                                                                               Nguyễn Mạnh Hùng

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing