Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức năm học 2023 - 2024

Căn cứ quyết định số 451/QĐ - SGDĐT ngày 04/5/2023 của Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục đối với trường TH,THCS,THPT Hồng Đức, trực thuộc trường Đại học Hồng Đức.

Thực hiện công văn số 936/SGDĐT - KTKĐCLCD ngày 4/4/2023 của sở GD&ĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024; Trường TH,THCS,THPT Hồng Đức (Mã trường: 89) thông báo tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024.

- Chỉ tiêu (dự kiến): 126 học sinh (03 lớp)

- Đối tượng: Học sinh đúng độ tuổi và theo quy chế tuyển sinh

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

 Lịch trình tuyển sinh và các thông tin chi tiết khác xem tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật

Tin liên quan

Xem thêm