Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 17/5/2023, tại Hội trường lớn, Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

17/05/2023
 
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tại buổi làm việc với Trường Mầm non thực hành

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tại buổi làm việc với Trường Mầm non thực hành

TB số 110/TB-ĐHHĐ ngày 03/6/2022 về việc Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tại buổi làm việc với Trường Mầm non thực hành.

24/06/2022
 
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tại hội nghị giao ban công tác tháng 6 năm 2022

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tại hội nghị giao ban công tác tháng 6 năm 2022

Thông báo số 117/TB-ĐHHĐ ngày 08/6/2022 về việc Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tại hội nghị giao ban công tác tháng 6 năm 2022.

24/06/2022
 
Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học năm học 2021-2022

Thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học năm học 2021-2022

Thông báo số 108/TB-ĐHHĐ ngày 31/5/2022 vể việc thông báo kết luận tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học năm học 2021-2022.

24/06/2022
 
Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức tại buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao KHCN

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức tại buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao KHCN

Thông báo số 111/TB-ĐHHĐ ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức tại buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao khoa học công nghệ

16/06/2022
Xem thêm

Tin nổi bật