Đánh giá thẩm định chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục Mầm non)

Chiều ngày 19/5/2023 tại Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) đã làm việc và thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hội đồng thẩm định được tổ chức theo Quyết định 1303/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức do PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Bùi Thị Lâm - Trưởng khoa GDMN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành Hoa Hồng thành phố Hà Nội, ủy viên phản biện 2; TS. Nguyễn Hồng Kiên – Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và phát triển cộng đồng, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, ủy viên; TS. Lê Thị Huyên – Phó trưởng khoa GDMN, Trường Đại học Hồng Đức, ủy viên thư ký.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/z4358954995667-a585b8b1631d795b3c2e082f0542b9c3-20230519045406-e.jpg

PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chủ trì buổi thẩm định

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/z4358954453144-1863508dd0503c6155a8fd24e701b716-20230519045405-e.jpg
TS. Hồ Thị Dung – Trưởng khoa GDMN trình bày tổng quát chương trình đào tạo

Tại Hội đồng thẩm định, TS. Hồ Thị Dung – Trưởng khoa GDMN đã trình bày tổng quát chương trình đào tạo phục vụ mở chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) trình độ Thạc sĩ. TS. Hồ Thị Dung nhấn mạnh: Đào tạo những nhà giáo có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo; có chuyên môn sâu trong lĩnh vực giáo dục mầm non; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; biết vận dụng những thành tựu của khoa học giáo dục vào giải quyết hiệu quả các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục mầm non; có khả năng tiếp cận và cập nhất các vấn đề của ngành trong thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ; có khả năng học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn. Nội dung chương trình đào tạo gồm: 60 tín chỉ, chia thành khối kiến thức chung (17 tín chỉ) và khối kiến thức cơ sở (18 tín chỉ), khối kiến thức chuyên ngành (20 tín chỉ), Thực hành tổng hợp Giáo dục ở Trường Mầm non (6 tín chỉ); Đề án tốt nghiệp (9 tín chỉ).

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/z4358955198691-91bc5da3ddcb81487874729f7b380d41-20230519045405-e.jpg
Toàn cảnh buổi thẩm định

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học về chương trình đào tạo Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) trình độ Thạc sĩ; khẳng định chương trình đào tạo đảm bảo các yêu cầu về căn cứ xây dựng, mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của học phần/môn học. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng nêu những góp ý, gợi mở với Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi ký Quyết định ban hành tuyển sinh đào tạo chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) trình độ Thạc sĩ.

Kết quả, chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Hồng Đức được Hội đồng thẩm định thông qua với 5/5 phiếu tán thành. Hội đồng thống nhất để Trường tiếp tục hoàn chỉnh trước khi được ban hành.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Nhà trường sẽ tiếp thu, hoàn thiện chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục Mầm non), trình độ Thạc sĩ và tiến hành các công việc tiếp theo để hoàn thiện đề án mở ngành và kịp thời tuyển sinh trong năm 2023.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/z4358955525270-6c24195535ec34ccab9b5f2c6300ab8c-20230519045405-e.jpg
Thành viên Hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/z4358955458075-ffc0329b3afd8964feea6232d2f4e502-20230519045405-e.jpg

Cán bộ lãnh đạo khoa GDMN và thành viên Hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm 

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tin liên quan

Xem thêm