Lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Hồng Đức

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

      Ngày 24/9/1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 797/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở 3 trường Cao đẳng đã có bề dày đào tạo hơn 40 năm gồm: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá. Đại học Hồng Đức là trường đại học đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được thành lập theo mô hình mới: Đại học công lập, đa ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông - một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam.

Sự ra đời của Trường Đại học Hồng Đức là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong Tỉnh. Đây là trường đại học đầu tiên trên quê hương xứ Thanh, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; có truyền thống hiếu học và khoa bảng hàng nghìn năm.

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHI MỚI THÀNH LẬP

Ngay sau khi có Quyết định thành lập Trường, ngày 24/12/1997, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 377-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan cấp Tỉnh. Từ tháng 9 năm 2002, Đảng bộ Nhà trường trực thuộc Tỉnh uỷ; Các tổ chức chính trị, đoàn thể trong trường trực thuộc tổ chức đoàn thể cấp Tỉnh.

Bộ máy tổ chức của Nhà trường gồm 24 đơn vị trực thuộc, trong đó có 10 khoa, 7 phòng, 1 ban và 3 trung tâm. Nhà trường có 771 cán bộ, giảng viên, trong đó có: 11 tiến sĩ; 80 thạc sĩ; tỉ lệ cán bộ, giảng viên đạt trình độ sau đại học là 18%.

Trường có 3 cơ sở: Cơ sở 1 (Cao đẳng Sư phạm) tọa lạc tại phường Đông Sơn; cơ sở 2 (Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật) đặt tại phường Trường Thi; cơ sở 3 (Cao đẳng Y tế) tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

CÁC MỐC PHÁT TRIỂN

Năm học đầu tiên 1998 -1999, Nhà trường tuyển sinh đào tạo khóa đầu tiên với 3 ngành bậc đại học là Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Trồng trọt với tổng số 253 sinh viên;  17 ngành bậc cao đẳng (khối Sư phạm 12 ngành, Kinh tế 2 ngành, Nông Lâm nghiệp 2 ngành, Công nghệ 1 ngành). Số lượng sinh viên các bậc đào tạo là 3.726.

Năm 2004, Khoa Y của Trường tách ra để tái thành lập trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Năm 2007, cơ sở 2 tại phường Trường Thi chuyển về phường Đông Vệ, sau này đây trở thành cơ sở chính của Nhà trường.

Năm 2007, Trường được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho đào tạo bậc Sau đại học và  ngay trong năm đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng;

Năm 2011, Ban Giám hiệu và các phòng ban chuyển văn phòng làm việc về cơ sở tại phường Đông Vệ, từ đó cơ sở này trở thành cơ sở chính của Trường. Ngoài hai cơ sở trên, Nhà trường còn có Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại xã Quảng Thành, Thành phố Thanh Hoá. Tổng diện tích của cả 3 cơ sở là hơn 70 ha.

Năm 2014, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ 02 chuyên ngành: Khoa học cây trồng và Văn học Việt Nam. Bằng việc hoàn thiện các bậc đào tạo, trường Đại học Hồng Đức đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động đào tạo và phát triển của Nhà trường.

Năm 2017, Nhà trường đã thực hiện  kiểm định chất lượng giáo dục Trường và được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2019, Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 và Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, công nhận thành viên Hội đồng trường là 21 thành viên, PGS.TS. Lê Viết Báu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường. Nhà trường đã thực hiện đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2020, Nhà trường chuyển toàn bộ cơ sở 2 (phường Đông Sơn) về Cơ sở chính (địa chỉ 656, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) để lại cơ sở 2 cho Trường chuyên THPT Lam Sơn.

Năm 2022, Nhà trường tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục Trường và 08 Chương trình đào tạo. Kết quả, Nhà trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường (chu kỳ 2) và 8 chương trình đào tạo cũng được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường đã xây dựng Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức” nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong giai đoạn mới; thực hiện giảm 7 đầu mối, từ 36 đơn vị còn 29 đơn vị thuộc và trực thuộc, gồm có: 12 khoa  đào tạo; 8 phòng, 1 ban; 7 trung tâm và 1 Trường thực hành sư phạm.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường hiện có 641 người. Trong đó, giảng viên là 407 người, trên 90% giảng viên đạt trình độ sau đại học, có 24 PGS, 173 Tiến sĩ (tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 41,26%). Quy mô đào tạo của trường khoảng hơn 11.000 học viên, sinh viên thuộc nhiều ngành, bậc, hệ đào tạo (các lĩnh vực Nhà trường đang đào tạo: Sư phạm, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Luật, Kỹ thuật công nghệ, Nông – Lâm – Ngư nghiệp).

Trải qua quá trình 25 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen và các danh hiệu cao quý do Nhà nước tặng: Huân chương Lao động hạng Ba (2002); Huân chương Lao động hạng Nhì (2011), Huân chương Lao động hạng Nhất (2017) và nhiều phần thưởng cao quý khác./.