Kiểm định không chỉ đơn thuần là để được công nhận đạt chuẩn chất lượng GDĐH

Kiểm định không chỉ đơn thuần là để được công nhận đạt chuẩn chất lượng GDĐH

Bảo đảm chất lượng không có đích đến, không xác định thời điểm hoàn thành mà là trong mỗi thời gian đều phải không ngừng phấn đấu để ngày càng tốt hơn.

06/12/2022
 
Công bố Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giáo dục

Công bố Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giáo dục

Theo Kế hoạch của Hội đồng tự đánh giá, Trường Đại học Hồng Đức đã hoàn thành báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. Nhà trường gửi đến toàn thể các đơn vị, cán bộ, giảng viên trong toàn Trường bản báo cáo Tự đánh giá. Trong quá trình công bố, kính đề nghị toàn thể các đơn vị, cán bộ giảng viên trong toàn Trường đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung cho cuốn báo cáo Tự đánh giá, đề nghị các đơn vị và cá nhân gửi về Nhà trường qua phòng ĐBCL&KT hoặc gửi về email: dbclkt@hdu.edu.vn trước ngày 20/6/2022. Trân trọng cảm ơn!

15/06/2022
 

Phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 78/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030”.

30/05/2022
 
Xem thêm

Tin nổi bật