Hội thảo khoa học cấp trường: “Giải pháp phát triển kỹ năng số cho giảng viên, người lao động Trường Đại học Hồng Đức theo yêu cầu CĐS quốc gia”

Sáng ngày 18/5/2023, Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp phát triển kỹ năng số cho giảng viên, người lao động Trường Đại học Hồng Đức theo yêu cầu CĐS quốc gia” đã được tổ chức tại P.707 NĐH với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường. PGS. TS. Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trường Nhà trường tham dự chỉ đạo Hội thảo.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/cec040d7e8ac36f26fbd4-20230518112809-e.jpg

PGS.TS. Mai Văn Tùng - Trưởng khoa KHXH phát biểu chủ trì Hội thảo

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ -TTg phê duyệt chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. Chương trình xác định tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình hay chiến lược về CĐS quốc gia.

 Nhằm thích ứng với yêu cầu CĐS quốc gia, Trường Đại học Hồng Đức đã xây dựng kế hoạch CĐS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để hiện thực hóa kế hoạch CĐS của Nhà trường, việc phát triển kỹ năng số cho giảng viên, người lao động có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của CĐS, làm cơ sở để huy động sức mạnh tổng thể, giúp quá trình triển khai kế hoạch CĐS của Nhà trường được thuận lợi, đồng bộ.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/02d695233a58e406bd495-20230518112809-e.jpg

PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng khẳng định: Chủ đề Hội thảo là vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh Nhà trường đã, đang tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng các nền tảng, hạ tầng, thiết bị công nghệ để thực hiện CĐS. Trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất được lãnh đạo nhà trường xác định là phải  truyên truyền nâng cao nhận thức, phổ cập tư tưởng cho từng giảng viên, cán bộ quản lý của nhà trường hiểu được tầm quan trọng của CĐS và cùng nhau xây dựng văn hóa số trong giáo dục. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong việc ứng dụng công nghệ cho toàn thể giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý nhà trường để hướng đến mục tiêu thực hiện thành công chuyển đổi số. Phó Hiệu trưởng đề nghị trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu tập trung trí tuệ thảo luận về thực trạng và đề xuất được các giải pháp thiết thực nhằm phát triển kỹ năng số cho giảng viên, người lao động Trường Đại học Hồng Đức.

Sau một thời gian thông báo, BTC đã nhận được nhiều bài viết từ các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên trong trường và lựa chọn 18 bài viết biên tập thành kỷ yếu Hội thảo. Các tham luận tập trung vào các chủ đề: (1) Phân tích được các vấn đề lý luận và thực tiễn về CĐS trong trường Đại học (2) Mối quan hệ giữa CĐS trong giáo dục đại học, xu hướng phát triển của trường đại học số, đại học thông minh; (3) Các giải pháp phát triển kỹ năng số cho giảng viên, người lao động trường Đại học Hồng Đức trong thời gian tới.

 
 
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/e737bd40153bcb65922a3-20230518112809-e.jpg

Đại biểu tham dự trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 4 bài tham luận phản ánh bao quát nhất các vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo: Vai trò của CĐS trong giáo dục ở trường ĐH Hồng Đức hiện nay (TS. Nguyễn Thị Duyên);  Năng lực số của giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam trong bối cảnh CĐS (ThS. Vũ Thị Phương); Những ưu điểm, khó khăn trong quá trình CĐS công tác dạy và học Trường ĐH Hồng Đức (ThS. Đoàn Thị Như Quỳnh); Phát triển năng lực số cho sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn (ThS. Lưu Thị Thanh Thuỳ); CĐS trong việc dạy và học tại Trường ĐH Hồng Đức đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đổi mới giáo dục hiện nay (TS. Quách Công Năm).

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận các vấn đề cụ thể trong công tác CĐS của Trường ĐH Hồng Đức, vai trò của cán bộ, giảng viên, người học trong CĐS, thảo luận về các giải pháp phát triển kỹ năng số đối với từng nhóm đối tượng giảng viên, người lao động tại trường ĐH Hồng Đức.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/b6562bea85915bcf02807-20230518112810-e.jpg

 PGS.TS. Lê Thị Phượng - Phó Trưởng khoa KHXH phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/c5fa2cdd83a65df804b76-20230518112809-e.jpg
 TS. Hoàng Đình Hải - Phó Trưởng khoa KHTN phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Hội thảo thực sự đã trở thành diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, các cán bộ nghiên cứu và giảng viên trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận về các vấn đề lý luận, thực tiễn, đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng về quá trình CĐS trong trường đại học, là cơ sở đề xuất các nhóm giải pháp phát triển kỹ năng số cho giảng viên, người lao động nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng trường ĐH Hồng Đức trở thành trường Đại học thông minh, đổi mới sáng tạo.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/47c1c6e46f9fb1c1e88e2-20230518112811-e.jpg

Toàn cảnh Hội thảo 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/92b728fa81815fdf06901-20230518112810-e.jpg

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tin liên quan

Xem thêm