Hội Đồng Trường

Theo Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 và Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỞNG:

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202303/Images/z4223051415643-7b782017010ddb588d75fb0ea7ac73b2-20230330100136-e.jpg

 

 

   PGS.TS. Lê Viết Báu

   Điện thoại:  0912276151

 Email: levietbau@hdu.edu.vn

  levietbau@yahoo.com

  VP: P609, Nhà Điều hành

 2. DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:

STT     Họ tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay  
1.   Ông  Lê Viết Báu                                                                                Chủ tịch Hội đồng trường ĐHHĐ  
2.   Ông Hoàng Nam Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường ĐHHĐ  
3.   Ông Bùi Văn Dũng Hiệu trưởng trường ĐHHĐ   
4.    Bà Hoàng Thị Mai Phó Hiệu trưởng trường ĐHHĐ  
5.   Ông Lê Hoằng Bá Huyền Phó Hiệu trưởng trường ĐHHĐ        
6.   Ông Ngô Chí Thành Thư ký, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Công nghệ và HTQT trường ĐHHĐ  
7.   Ông Nguyễn Ngọc Túy Giám đốc Sở KH&CN  
8.    Bà Nguyễn Thị Nguyệt Phó Giám đốc Sở Nội vụ  
9.   Ông Lê Văn Hà Chủ tịch Công đoàn trường ĐHHĐ  
10. Ông  Nguyễn Hồng Phong Tổng Giám đốc Công ty Công nông nghiệp Tiến Nông  
11. Ông Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Công ty Viễn thông Thanh Hóa  
12. Ông Bùi Tiến Thành Giám đốc Cty TNHH một thành viên thương mại  Tiến Thành Thảo  
13. Ông Nguyễn Văn Dĩnh Phó Giám đốc Sở GD&ĐT  
14. Ông Thiều Minh Tú Trưởng phòng Thanh Tra - Pháp chế trường ĐHHĐ  
15. Ông Vũ Văn Hưng Phó Trưởng phòng Văn xã UBND tỉnh Thanh hóa   
16. Ông Đậu Bá Thìn Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường ĐHHĐ  
17.  Bà Nguyễn Thị Thu Phương Trưởng bộ môn, khoa KT- QTKD trường ĐHHĐ  
18. Ông Mai Văn Tùng Trưởng khoa Khoa học xã hội trường ĐHHĐ  
19. Ông Phạm Thế Anh Trưởng khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông trường ĐHHĐ  
20.  Bà Bùi Thị Huyền Phó Trưởng khoa Nông -Lâm - Ngư nghiệp trường ĐHHĐ  
21. Ông Lê Thanh Tuyên Sinh viên trường ĐHHĐ  


3. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Xem chi tiết tại đây

4. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, MIỄM NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Quyết định thành lâp Hội đồng trường.

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

- Quyết định công nhận thành viên Hội đồng trường.

- Quyết định miễm nhiệm thành viên Hội đồng trường.

- Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng trường.