Đoàn thanh niên

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/TTg, ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc ra đời của nhà trường, các tổ chức trong hệ thống chính trị của nhà trường cũng được thành lập. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số: 157/QĐ-ĐTN, ngày 29 tháng 12 năm 1997 của BCH Tỉnh Đoàn Thanh Hoá.

Từ khi được thành lập, Đoàn trường đã luôn bám sát sự chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hoá, Ban thường vụ Đảng uỷ nhà trường; Đoàn trường đã sớm khắc phục những khó khăn, nhanh chóng ổn định tư tưởng, tổ chức, bộ máy;  đẩy mạnh các nội dung và hình thức hoạt động; thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Đoàn cấp trên, cụ thể hoá thành kế hoạch, nội dung chương trình hành động, được triển khai sâu rộng và toàn diện trong hệ thống tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên. Hoạt động Đoàn đã thu hút, tập hợp, cổ vũ đoàn viên thanh niên cán bộ giảng dạy, HSSV học tập, NCKH, lao động sáng tạo, hoạt động xã hội đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của trường,  xây dựng nhà trường ổn định và phát triển.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202205/Images/huan-chuong-lao-dong-hang-ba-ibbv-20220518101932-e.jpg

     Về cơ cấu tổ chức, BCH Đoàn trường khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2025 có 25 Ủy viên, trong đó có 07 đồng chí UV Ban Thường vụ, 01 Bí thư. Văn phòng Đoàn trường có 01 cán bộ Chuyên trách.

Hiện nay, Đoàn trường Đại học Hồng Đức có hơn 5.000 đoàn viên thanh niên, sinh hoạt tại 12 Liên chi đoàn và 03 chi đoàn trực thuộc. Trong các năm qua tuổi trẻ nhà trường luôn đạt thành tích xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; liên tục được BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bằng khen công nhận đơn vị đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp tỉnh khối Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp; đã có nhiều đoàn viên, sinh viên tham gia đoạt giải kỳ thi quốc gia; nhiều sinh viên tốt nghiệp loại khá và giỏi, xuất sắc; đặc biệt đã giới thiệu cho Đảng uỷ kết nạp hàng trăm đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh sách Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2022-2025

 

Stt

Họ và tên

Đơn vị, chức vụ hiện tại

Năm sinh

Nữ

Đảng

Trình độ chuyên môn

Chức danh

 1.  

Lê Đức Đạt

Khoa KT-QTKD, Bí thư Đoàn trường 

1990

 

x

ThS

Bí thư

 1.  

Trương Ngọc Bình

Phòng TC-HC-QT, CB Đoàn Chuyên trách

1990

 

x

ThS

UV BTV

 1.  

Vũ Văn Duẩn

Khoa KHXH, Bí thư LCĐ

1986

 

x

TS

UV BTV

 1.  

Lương Thị Thu Thủy

Khoa GDTH, Bí thư LCĐ

1987

x

x

ThS

UV BTV

 1.  

Trịnh Lan Hồng

Khoa NLNN, Bí thư LCĐ

1987

x

x

ThS

UV BTV

 1.  

Lê Thanh Tùng

Khoa KT-QTKD, Bí thư LCĐ

1992

 

x

ThS

UV BTV

 1.  

Lò Trung Huấn

Khoa GDTC, Tổng Đội SVTN

1999

 

x

SV năm 2

UV BTV

 1.  

Nguyễn Thị Mai Hương

Khoa GDMN, Bí thư LCĐ

1987

x

x

ThS

UV BCH

 1.  

Nguyễn Duy Nam

Khoa LLCT-Luật, Phó Bí thư LCĐ

1988

 

x

ThS

UV BCH

 1.  

Nguyễn Bá Châu

Khoa TLGD, Bí thư LCĐ

1986

 

x

ThS

UV BCH

 1.  

Lê Thị Thương

Khoa KTCN, Bí thư LCĐ

1990

x

x

ThS

UV BCH

 1.  

Nguyễn Đình Thịnh

Khoa CNTT&TT, Bí thư LCĐ

1988

 

x

ThS

UV BCH

 1.  

Phạm Công Bình

Phòng ĐBCL & KT, Bí thư Chi đoàn

1993

 

x

ThS

UV BCH

 1.  

Trịnh Thị Thu Hà

Khoa Ngoại ngữ, Bí thư LCĐ

1987

x

x

ThS

UV BCH

 1.  

Lê Thị Thùy Dung

Khoa KHTN, Bí thư LCĐ

1987

x

x

ThS

UV BCH

 1.  

Nguyễn Thị Diệp Ly

Khoa GDTC, Bí thư LCĐ

1987

x

x

ThS

UV BCH

 1.  

Hà Bình Minh

TT GDQP-AN, Bí thư Chi đoàn

1989

 

x

ĐH

UV BCH

 1.  

Trần Thị Hiếu

Trường Mầm non Thực hành, Bí thư Chi đoàn

1989

x

x

ĐH

UV BCH

 1.  

Mai Thị Liên

Phòng TC-HC-QT, CB Đoàn Chuyên trách

1995

x

 

ThS

UV BCH

 1.  

Lê Trịnh Thảo Vi

Khoa KHTN, Phó Bí thư LCĐ

2002

x

 

SV năm 2

UVBCH

 1.  

Hà Thị Tú

Khoa KT-QTKD, UV BTV LCĐ

2001

x

 

SV năm 3

UV BCH

 1.  

Hồ Thị Hồng Nhung

Khoa GDMN, UV BTV LCĐ

2002

x

 

SV năm 2

UV BCH

 1.  

Lê Thị Hồng Ánh

Khoa KHXH, Phó Bí thư LCĐ

2001

x

 

SV năm 3

UV BCH

 1.  

Phạm Thị Thúy An

Khoa GDTH, Phó Bí thư LCĐ

2002

x

 

SV năm 2

UV BCH

 1.  

Trương Thị Mỹ Linh

Khoa Ngoại ngữ, Phó Bí thư LCĐ

2002

x

 

SV năm 2

UV BCH

 

 
DANH SÁCH BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC KHÓA X 
                                        NHIỆM KỲ 2020-2023
Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Năm sinh Nữ
1 Trương Ngọc Bình CT HSV      
2 Trịnh Lan Hồng PCT HSV     x
3 Đoàn Quỳnh Trang PCT HSV Ngoại ngữ   x
4 Nguyễn Thị Hoàng Anh UV BCH KT - QTKD    x
5 Lê Thị Phương Anh UV BTK  GDTH    
6 Lê Ngọc Bích UV BCH  KTCN 2000 x
7 Lê Minh Chính UV BTK LLCT - Luật 2000  
8 Nguyễn Thị Kim Cúc UV BCH  NLNN 13/12/2001 x
9 Nguyễn Thị Hằng UV BTK GDMN 1999 x
10 Lê Đình Hiếu UV BCH  KT - QTKD 2002  
11 Nguyễn Thị Huyền UV BCH  GDTH 30/10/2002 x
12 Lò Trung Huấn UV BCH  GDTC 1999  
13 Lê Thị Loan  UV BCH      x
14 Mai Thị Liên UV BCH       x
15 Lê Khánh Linh UV BCH  KHXH 22/09/2001 x
16 Thiều Khánh Linh UV BCH  KHTN 17/04/2001 x
17 Trần Văn Lực UV BCH  KHXH 2001  
18 Trần Quang Minh UV BCH  Ngoại Ngữ 13/04/2002  
19 Dương Thị Ánh Nguyệt UV BCH  KHTN 01/09/2002 x
20 Hồ Thị Hồng Nhung UV BCH  GDMN 12/09/2002 x
21 Hoàng Lâm Vũ UV BCH  CNTT & TT 13/12/2001