Đánh giá thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản trị khách sạn

Sáng ngày 27/4/2023 tại Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản trị khách sạn đã làm việc và thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hội đồng thẩm định được tổ chức theo Quyết định 679/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức do PGS.TS. Mai Văn Tùng - Trưởng khoa KHXH, Trường Đại học Hồng Đức làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Quang Hiếu - Trưởng Khoa KT-QTKD, Trường Đại học Hồng Đức, ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh - Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ủy viên phản biện 2; ThS. Nguyễn Việt Hoàng - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ủy viên; TS. Trịnh Thị Phan - giảng viên Trường Đại học Hồng Đức, ủy viên thư ký.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202304/Images/1-20230428085902-e.jpg

Thành viên tham gia Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Quản trị khách sạn trình độ Đại học

Tại Hội đồng thẩm định, TS. Đào Thanh Thủy - Trưởng Bộ môn Việt Nam học - Du lịch đã trình bày tổng quát chương trình đào tạo phục vụ mở ngành Quản trị khách sạn, trình độ Đại học. TS. Đào Thanh Thủy nhấn mạnh: Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành QTKS trình độ đại học là trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, kỹ năng thực hành để có khả năng thực hiện các công việc của người lao động, người quản lý trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. Việc mở ngành đào tạo Quản trị khách sạn là cơ sở để thu hút người học đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực du lịch. Qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu chương trình phát triển nguồn nhân lực và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá... Chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn được xây dựng trên cơ sở của hai chương trình: Quản trị kinh doanh (Khoa KT-QTKD) và Du lịch (Khoa KHXH). Đây là một sự tích hợp chặt chẽ, linh hoạt về cấu trúc, đảm bảo các học phần về lĩnh vực quản trị và các học phần liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ khách sạn. Nội dung chương trình đào tạo gồm: 128 tín chỉ, chia thành khối kiến thức chung (35 tín chỉ) và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (93 tín chỉ). Mục tiêu sẽ đảm bảo chuẩn đầu ra cho sinh viên đáp ứng được nhu cầu thực tế của nhà tuyển dụng.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học về chương trình đào tạo Quản trị khách sạn, trình độ đại học; khẳng định chương trình đào tạo đảm bảo các yêu cầu về căn cứ xây dựng, mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của học phần/môn học. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng nêu những góp ý, gợi mở với Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi ký Quyết định ban hành tuyển sinh đào tạo ngành Quản trị khách sạn, trình độ Đại học.

Kết quả, chương trình đào tạo Quản trị khách sạn, trình độ Đại học của Trường Đại học Hồng Đức được Hội đồng thẩm định thông qua với 5/5 phiếu tán thành. Hội đồng thống nhất để Trường tiếp tục hoàn chỉnh trước khi được ban hành.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Nhà trường sẽ tiếp thu, hoàn thiện chương trình đào tạo Đại học Quản trị khách sạn và tiến hành các công việc tiếp theo để hoàn thiện đề án mở ngành và kịp thời tuyển sinh trong năm 2023.

Trung tâm CNTT&TT

 

Tin nổi bật

Tin liên quan

Xem thêm