Đảng ủy

Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định 377/QĐ - TU ngày 24/12/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức có 28 chi bộ trực thuộc, với tổng số 493 đảng viên (439 CBGV, 54 sinh viên,) trong đó cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 04

đồng chí; cán bộ thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý là 01 đồng chí. Những năm qua, Đảng ủy, các chi bộ luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động trong nhà trường, đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng.

I. Bí thư Đảng ủy Bùi Văn Dũng

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202209/Images/bvd-20220926081507-e.jpg

 

  PGS.TS. Bùi Văn Dũng

   Mobile: 0902091969  

   Fax: 0373 910 475 

   Email: buivandung@hdu.edu.vn

   VP: P505, Nhà Điều hành, Trường ĐHHĐ

II. Danh sách Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 

1. Đồng chí Bùi Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

2. Đồng chí Lê Viết Báu - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Đồng trường

3. Đồng chí Hoàng Nam - UV BTV, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

4. Đồng chí Hoàng Thị Mai - UV BTV, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

5. Đồng chí Thiều Minh Tú - UV BCH, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế

6. Đồng chí Lê Văn Hà - UV BCH, Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế

7. Đồng chí Lê Thị Thu Hà - UV BCH, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục

8. Đồng chí Nguyễn Văn Đông - UV BCH, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học

9. Đồng chí Ngô Chí Thành - UV BCH, Trưởng phòng QL KHCN&HTQT

10. Đồng chí Phạm Văn Hiền - UV BCH, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

11. Đồng chí Đậu Bá Thìn - UV BCH, Trưởng phòng QL Đào tạo

12. Đồng chí Lê Quang Hiếu - UV BCH, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

13. Đồng chí Phạm Thế Anh - UV BCH, Trưởng khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

14. Đồng chí Lê Đức Đạt - UV BCH, Bí thư Đoàn TNCSHCM.

III. Quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.