Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023. Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký, nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh từ ngày 3/7 đến 6/7/2023.

Để bảo đảm công tác tuyển sinh năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể thống nhất với kế hoạch chung và công khai, minh bạch, để xã hội, cơ quan quản lý giám sát; bảo đảm công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển.

Media/1001_hdu_tuyensinh/FolderFunc/202304/Images/tuyen-sinh-2023-20230414022153-e.jpg

Thí sinh được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để có quyết định lựa chọn theo nhu cầu

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo đảm bảo thí sinh được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, chính xác, nhất quán, đúng thời gian để có quyết định lựa chọn theo nhu cầu. Thí sinh được cung cấp thông tin chuẩn xác, hạn chế trường hợp mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Cơ sở đào tạo công bố đề án tuyển sinh trên cổng thông tin điện tử ít nhất 30 ngày trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Các sở giáo dục và đào tạo cũng cập nhật danh mục khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên chậm nhất ngày 10/4.

Từ 3/7 đến 6/7/2023, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Theo kế hoạch, thí sinh thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) trên Hệ thống từ ngày 3/7 đến ngày 6/7/2023.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các cơ sở đào tạo chậm nhất 17 giờ ngày 30/6.

Thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn) từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7.

Ngày 22/8/2023, thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1

Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề ngày 25/7.

Cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào 17h00 ngày 22/8/2023.

Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung từ ngày 7/9/2023.

Nguồn: https://vinhuni.edu.vn/

Tin nổi bật

Tin liên quan

Xem thêm