Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Chung Hình đại diện
Ngày sinh: 02/08/1967
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0915009983
Email: chunganh_hdu@yahoo.com.vn chunganh1966@gmail.com
Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính
Chức vụ: Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa, trưởng bộ môn Toán
Chỗ ở hiện tại: 70 đường Lê Quí Đôn, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa
Quê quán: Ninh Giang-Hoa Lư-Ninh Bình
Tóm tắt bản thân:

 Điện thoại: 0915009983 (0373854607) – CQ: 0373910301

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.       Cử nhân khoa học (Đại học)

Hệ đào tạo: Đại học Sư phạm 4 năm- hệ chính quy tập trung

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Vinh

Ngành học: Sư phạm toán                         

Nước đào tạo: Việt Nam                                              Năm tốt nghiệp: 1989

Bằng đại học thứ 2: Tiếng Anh                                    Năm tốt nghiệp: 2011

2- Thạc sĩ  

Chuyên ngành: PPDH Toán                                 Năm cấp bằng: 1995

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Hà Nội I

3- Tiến sĩ

Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Toán        Năm cấp bằng: 2001

Nơi đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

III. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

1- Giảng dạy đại học (Tên học phần)

1- Phương pháp dạy học đại cương môn toán (PPDH Toán 1 hệ ĐHSP)

2- Phương pháp dạy học Đại số và Giải tích (PPDH Toán 2 hệ ĐHSP)

3- Phương pháp dạy học Hình học (PPDH Toán 3 hệ ĐHSP)

4- Số học

5 - Toán cao cấp

6 - Xác suất thống kê

7 - Phương pháp dạy học đại cương môn toán (PPDH Toán 1 hệ CĐSP)

8 - Phương pháp dạy học nội dung môn toán (PPDH Toán 2 hệ CĐSP)

9 - Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành toán ( hệ ĐHSP toán và cử nhân toán tin)

10- Đại số sơ cấp và thực hành giải toán

11 - Hình học sơ cấp và thực hành giải toán

12 – PPDH Toán 1, PPDH Toán 2, Toán sơ cấp, Nghiệp vụ sư pham toán 1, Nghiệp vụ sư phạm Toán 2 ( hệ ĐHSP toán VLVH và LT)

13 - Hình học cao cấp (Hệ Đại học và Cao đẳng ngành GDTH)

14 - Toán cao cấp (Hệ Đại học và Cao đẳng ngành GDTH)

15 - Số học (Hệ Đại học và Cao đẳng ngành GDTH)

16 - Toán sơ cấp (Hệ Đại học ngành GDTH)

17- PPDH Toán TH 1, 2, 3 (Hệ Đại học và Cao đẳng ngành GDTH)

18 - Lí thuyết đồng dư (Hệ Đại học và Cao đẳng ngành GDTH)

19 - Lí thuyết đồng dư – Phương pháp sáng tác đề toán ở TH (Hệ Đại học ngành GDTH)

20 - Phương pháp sáng tác đề toán ở TH (Hệ Đại học ngành GDTH)

2- Đào tạo sau đại học

- Thời gian bắt đầu đào tạo sau đại học:

- Hướng dẫn học viên làm luận văn thạc sĩ:

- Hướng dẫn NCS làm luận án Tiến sĩ:

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1- Các lĩnh vực đã và đang nghiên cứu:

a- PPDH Toán

b- Toán học

c- Tâm lý học, Giáo dục học

2- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện:

- - Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng KTSP và TTSP ở trường phổ thông cho SV khoa KHTN (chủ  nhiệm đề tài cấp cơ sở bảo vệ năm 2006).

- Xây dựng hệ thống các câu hỏi, bài tập giúp sinh viên tự học học phần phương pháp dạy học Toán phần đại cương (chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở bảo vệ năm 2006).

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập tự học học phần phương pháp dạy học toán 3 cho sinh viên đại học giáo dục Tiểu học trường Đại học Hồng Đức (chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở bảo vệ năm 2012).

3-Các công trình khoa học chính:

 

 

 

 

Sách

1. Phương pháp dạy học Đại số và Giải tích (Chủ biên - đang thực hiện).

2. Phương pháp dạy học hình học (Chủ biên - đang thực hiện).

 

 

 

 

1. Nguyễn Mạnh Chung, Về qui trình hình thành khái niệm toán học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh PTTH. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 2/1998 (Trang 21, 22).

2. Nguyễn Mạnh Chung, Phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh trong quá trình dạy - học khái niệm toán học, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 12/1998 (Trang 13, 14).

3. Nguyễn Mạnh Chung, Về khái niệm "giới hạn của hàm số" trong sách giáo khoa toán PTTH. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 3/1999 (Trang 17, 18).

4. Nguyễn Mạnh Chung, Về những khó khăn và sai lầm thường gặp ở học sinh trường PTTH khi học "hàm số" và "giới hạn". Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 8/1999 (Trang 20, 21).

5. Nguyễn Mạnh Chung, Các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học khái niệm toán học ở trường THPT. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 11/1999 (Trang 14, 15).

6. Nguyễn Mạnh Chung, Thực nghiệm dạy học các khái niệm toán học trong chương "giới hạn" - Đại số và giải tích 11 theo hướng phát huy tính tích cực học tập của HS. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 4/2000 (Trang 22, 23).

7. Nguyễn Mạnh Chung,  Hướng dẫn HS lớp 11 sử dụng phương pháp tính tổng các đại lượng vô cùng  bé. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục số  3/2001(Trang 24, 25).

8. Nguyễn Mạnh Chung, Ứng dụng phương pháp Graph trong giải toán Tiểu học, Hội nghị Toán học toàn quốc, Huế tháng 8 năm 2002.

9. Nguyễn Mạnh Chung,  Hướng dẫn học sinh Tiểu học giải toán bằng phương pháp Graph, Tạp chí Giáo dục số 65, tháng 8 năm 2003 (Trang 28, 29).

10. Nguyễn Mạnh Chung, Lê Ngọc Hoà, Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động cắt ghép hình, Tạp chí Giáo dục số 129, Kì 1, tháng 1 năm 2006 (Trang 33, 34).

11. Nguyễn Mạnh Chung, Rèn luyện các thao tác tư duy cơ bản cho học sinh trong quá trình hình thành lời giải một bài toán, Tạp chí Giáo dục số 146, Kì 2, tháng 9 năm 2006 (Trang 39, 40).

12. Nguyễn Mạnh Chung, Ứng dụng phương pháp Graph trong dạy học ở đại học nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, tháng 8 năm 2007 (Trang 72, 73).

13. Nguyễn Mạnh Chung, Khai thác chức năng phát triển của bài tập toán trong dạy học giải bài tập toán ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, tháng 8 năm 2007 (Trang 74-76).

14. Nguyễn Mạnh Chung, Kĩ thuật khai thác chức năng phát triển của bài tập toán trong dạy học giải bài tập toán ở trường phổ thông, Hội nghị Toán học toàn quốc, Qui Nhơn, tháng 8 năm 2008.

15. Nguyễn Mạnh Chung (2011) Nguyễn Thị Kim Liên, “Về một phương pháp chứng minh bất đẳng thức”-Tạp chí Dạy và học ngày nay (Tạp chí của trung ương Hội khuyến học Việt Nam) số tháng 1 năm 2011, trang 61-64.

16. Nguyễn Mạnh Chung (2011), “Ứng dụng phần mềm Geometri Sketchpad trong dạy học toán”-Tạp chí Giáo dục số 257, kì I tháng 3 năm 2011, trang 40-41.

17. Nguyễn Mạnh Chung (2010), “Khai thác chức năng phát triển của bài tập toán trong dạy học giải bài tập toán ở trường phổ thông”-Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia về giáo dục toán học ở trường phổ thông (Tổ chức tại Quảng Ninh tháng 3 năm 2011)-Bộ Giáo dục và đào tạo-Dự án phát triển giáo viên-Nxb Giáo dục, trang 236-241.

18. Nguyễn Mạnh Chung (2011), Lê Quang Huy, “Phương trình nghiệm nguyên và cách giải”-Tạp chí Dạy và học ngày nay (Tạp chí của trung ương Hội khuyến học Việt Nam) số tháng 5 năm 2011, trang 53-56.

19. Nguyễn Mạnh Chung (2011), “Bồi dưỡng kĩ năng thực hành sáng tác đề toán cho sinh viên ngành giáo dục Tiểu học theo hướng rèn kĩ năng nghề”- Kỉ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghề cho sinh viên, giáo viên ngành giáo dục Tiểu học”- Đại học sư phạm Đại học Huế tháng 5 năm 2011 trang 68-73.

20. Nguyễn Mạnh Chung (2011), Lê Ngọc Hòa, “Ứng dụng phương pháp Graph trong dạy học học phần phương pháp dạy học toán Tiểu học”-Tạp chí Giáo dục và xã hội (Tạp chí nghiên cứu, diễn đàn giáo dục-khoa học và xã hội của Hiệp hội các trường Đại học-Cao đẳng ngoài công lập) số 4 (64), tháng 6 năm 2011, trang 21-22.

21. Nguyễn Mạnh Chung (2011), Lê Ngọc Hòa, “Bồi dưỡng kĩ năng thực hành xây dựng bài toán mới cho sinh viên hệ Tiểu học”-Tạp chí Thiết bị giáo dục (Cơ quan của Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam) số 71, tháng 7 năm 2011, trang 17-19.

22. Nguyễn Mạnh Chung (2011), Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập tự học học phần Phương pháp dạy học toán Tiểu học 3 cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Giáo dục & xã hội (Tạp chí nghiên cứu, diễn đàn giáo dục-khoa học & xã hội của Hiệp hội các trường Đại học-Cao đẳng ngoài công lập) số 8 (68) tháng 10 năm 2011, trang 16-18.

23. Nguyễn Mạnh Chung (2011), Phát triển bài tập toán trong dạy học toán ở phổ thông nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh, Tạp chí Giáo dục số 275 kì 1 tháng 12 năm 2011, trang 39, 40.

24. Nguyễn Mạnh Chung (2012), Rèn luyện tư duy hàm cho học sinh trong dạy học toán Tiểu học, Tạp chí Giáo dục & xã hội (Tạp chí nghiên cứu, diễn đàn giáo dục-khoa học & xã hội của Hiệp hội các trường Đại học-Cao đẳng ngoài công lập) số 13 (73) tháng 3 năm 2012, trang 16, 17.

25. Nguyễn Mạnh Chung, Lê Thị Hòa, Lâm Thị Nga (2012), Sử dụng Phương pháp diện tích để rèn luyện, phát triển năng lực suy luận và chứng minh cho học sinh Tiểu học, Tạp chí Dạy và học ngày nay số tháng 3 năm 2012, trang 17-20.

26. Nguyễn Mạnh Chung (2012), Những khó khăn và sai lầm thường gặp ở học sinh THPT khi học “Phương trình và bất phương trình”, Tạp chí Giáo dục & xã hội (Tạp chí nghiên cứu, diễn đàn giáo dục-khoa học & xã hội của Hiệp hội các trường Đại học-Cao đẳng ngoài công lập) số 15 (75) tháng 5 năm 2012, trang 18-20.

27. Nguyễn Mạnh Chung (2012), Sử dụng Phương pháp diện tích trong dạy học giải các bài toán hình học cho học sinh Tiểu học, Tạp chí Giáo dục số 286 kì 2 tháng 5 năm 2012, trang 45-47, 51.

28. Nguyễn Mạnh Chung (2012), Ứng dụng Phương pháp khử trong dạy học toán ở Tiểu học , Tạp chí Giáo dục số số đặc biệt tháng 9 năm 2012, trang 105-106.

29. Nguyễn Mạnh Chung (2012), Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học theo định hướng hội nhập, đáp ứng nhu cầu xã hội, Tạp chí Giáo dục & xã hội (Tạp chí nghiên cứu, diễn đàn giáo dục-khoa học & xã hội của Hiệp hội các trường Đại học-Cao đẳng ngoài công lập) số 19 (79) tháng 9 năm 2012, trang 20, 21, 23.

30. Nguyễn Mạnh Chung (2012), Một số yêu cầu đối với giáo viên khi sử dụng phương tiện dạy học toán ở Tiểu học, Tạp chí Giáo dục & xã hội (Tạp chí nghiên cứu, diễn đàn giáo dục-khoa học & xã hội của Hiệp hội các trường Đại học-Cao đẳng ngoài công lập) số 20 (80) tháng 10 năm 2012, trang 16-17.

31. Nguyễn Mạnh Chung (2012), Hướng dẫn sinh viên sử dụng phương pháp chia tỉ lệ trong dạy học giải toán ở Tiểu học, Tạp chí Giáo dục & xã hội (Tạp chí nghiên cứu, diễn đàn giáo dục-khoa học & xã hội của Hiệp hội các trường Đại học-Cao đẳng ngoài công lập) số 22 (82) tháng 12 năm 2012, trang 12-16.

32. Nguyễn Mạnh Chung (2013), Sử dụng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỉ số trong dạy học giải toán ở Tiểu học, Tạp chí Giáo dục & xã hội (Tạp chí nghiên cứu, diễn đàn giáo dục-khoa học & xã hội của Hiệp hội các trường Đại học-Cao đẳng ngoài công lập) số 23 (82+84) tháng 1+2 năm 2013, trang 27-29,33.

 

V- THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

1- Phó CT Hội đồng khoa, khoa Sư phạm  Tiểu học

 

 


Các giảng viên khác cùng bộ môn: